¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Velferdsteknologi ¸ˇ¸ˇ¸ˇDIGITALT HJEMBESØK: Kols-pasient Bende Krogh veiledes gjennom dagens målinger av sykepleieren på sykehuset i Odense. ¸ˇ Vi er midt i en periode der vi ansatte må endre vår mentalitet. Da datateknologien kom, trodde alle vi skulle bli arbeidsløse, men teknikken flytter arbeidet over på mer interessante oppgaver. Kols-kofferten I en leilighet i en annen del av Odense pakker pasient Bende Krogh opp kolskofferten. Klokka er 11.00, og hun skal ha sin daglige samtale med sykepleier på Odense Universitetshospital. Hun lyser opp når sykepleieren dukker opp på skjermen. Krogh tar selv alle målinger, og sammen leser de av resultatene.  Dette er sinnsykt smart, mener pasienten. Samtalen her blir mye roligere enn på sykehuset. Det er mye mer personlig og intimt når vi ser hverandre direkte i øynene uten forstyrrelser, sier hun. Krogh har aldri tatt i en datamaskin i sitt liv, men denne håndterer hun med tre knapper. Syk av sykehus Krogh har som mange kolspasienter, mellom fire og seks innleggelser årlig. Før varte oppholdet åtte ti døgn. Nå sendes hun hjem etter to døgn, og i løpet av få timer er kolskofferten på plass.  Det er farlig å være på sykehus. Faktisk dør ti prosent av kols-pasientene på grunn av infeksjoner. Det er bedre pleie at pasientene bor hjemme, sier Claus Duedal Pedersen, som er sjef for sykehusets Center for klinisk innovasjon. Nå ønsker sykehuset å tilby pasientene fysisk opptrening via skjerm. Overraskende nok er også psykiatriske pasienter som bor hjemme, godt fornøyd med skjermsamtaler, og det er selve teknologien som gjør at pasientene opplever at de får en bedre oppmerksomhet fra behandlerne.  Vi må endre innstillingen til leger og ledelse, for vi kan gi pasientene bedre og raskere oppfølging, mener Pedersen. ¸ˇVelferdsteknologi i Norge Norge er ett av landene i Europa som får minst dramatiske endringer i alderssammensetningen. Det blir ikke flere eldre over 80 år de nærmeste 10 15 årene. Det gir tid til å planlegge for den store veksten fra 2025 og framover. Antallet yngre brukergrupper øker, i tillegg til flere eldre med hjelpebehov. Robot- og sensorteknologi kan spare utgifter ved å: " unngå reisetid og korridorvandring ved å bruke bildebasert, mobilt kommunikasjonsutstyr og telemedisin " bruke automater for å legge medisiner i dosetter " benytte robotteknologi for å forenkle vaskerutiner " assistere ved fysisk krevende oppgaver ved stell i seng og forflytning " redusere rutinetilsyn og fysisk overvåkning av helse (diabetes, fallfare) " aktivisere og motivere til fysisk aktivitet og bidra til sosial kontakt med pleiere, brukere og pårør- ende. " gi løsninger som setter brukere i stand til å mestre flere og nye oppgaver selv. Veien videre " Tredoble antall ergoterapeuter fra dagens knapt 700 årsverk til 2100. " Legge velferdsteknologi inn i videregående opplæring av helsearbeidere. " Satse på internopplæring av egne helsearbeidere. " Opprette et sekretariat for kommunal innovasjon som kan koordinere og stimulere utviklingen og bruk av velferdsteknologi. " Lovregulere bruken av varslings- og sporings- hjelpemidler slik at de etiske retningslinjene blir tydeligere. 12 > Fagbladet 9/2012 Kilde: NOU 2011:11 fbaargang2012 fbseksjonSAM