¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi skal være et relevant forbund for ingeniører på samme måte som vi er det for de andre yrkesgruppene vi organiserer.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Gasser og giftstøv fra avløpsvann I alle år har arbeid med avløpsvann vært forbundet med lukt, men studier viser helseplager i luftveier og sentralnervesystemet når de ansatte utsettes for gasser og giftig støv. Side 28 ˇ€.‹ Feiere forbigått av brannutvalg Feiere føler seg forbigått av utvalget bak NOU-utredningen Trygg hjemme, som foreslår delvis privatisering av feiertjenestene og en omprioritering av ressursene. Feierne krever at tjenesten forblir offentlig. Side 30 ˇ€.‹ Mannlige frisører utsatt for skader Legemeldt sykefravær på grunn av nakke-, skulder- og armplager er over fem ganger høyere blant mannlige frisører enn gjennomsnittet for menn i alle yrkesgrupper, skriver fokusforfatter Jarle Kristoffersen. Side 36 Gravferdsetaten blir Miljøfyrtårn I Oslo er gravferdsetaten i full gang med å miljøsertifisere sine virksomheter. I Drammen sparer de store summer på å kompostere båredekorasjonene. Side 32 Fagbladet 9/2012 > 27 ¸ˇFoto: Alf Bergin fbaargang2012 fbseksjonSAM