¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇSlår alarm om nødnett-munnkurv Ansatte opplever at de får munnkurv mot å uttale seg om det nye nødnettet. Det har fått Fagforbundet til å reagere. Fagforbundet har fått varierte tilbakemeldinger fra brukerne. Det har framkommet kritikk mot det ansatte opplever som utdatert teknologi, at det ikke er tilpasset etatenes behov. Brukere mener også at nødnettet har få nye funksjoner som kan bedre brann- og redningstjenestens innsats. Særlig urovekkende er det at ansatte melder om et indirekte press fra arbeidsgiver om ikke å uttale seg kritisk, heter det i en uttalelse fra forbundet til Direktoratet for nødkommunikasjon. OT Begynner i feil ende Dusjen er ikke problemet. Derimot støvler, hjelmer og drakter i kun store størrelser. Det er et problem. Avdelingssjef Rolf Sverre Nordberg, ved Oslo brannvesen har bedt om innspill til hvordan de best kan tilrettelegge brannstasjonene for kvinner. Han får klar tilbakemelding fra deltakerne på seminaret for kvinner i beredskap: Dere begynner i feil ende! Aldri et problem Line Due Halvorsen har vært konstabel ved Oslo brann- og redningsvesen i 14 år og har aldri opplevd problemer med tilrette- SA IFRA: Deltakerne på seminaret for kvinner i beredskap hadde klare meldinger om hva ledelsen må gjøre. Brannvesenet må i større grad gjenspeile det samfunnet det skal betjene. Vi trenger det for å bevare tillitten, sier Nordberg. Rekrutter de riktige Rekruttering og tilrettelegging dominerte diskusjonen på seminaret for kvinner i beredskap. Nordberg kaster fram spørsmål om differensierte fysiske tester. Skal det være så rått og brutalt at kvinner må klare det samme som menn? spør han, vel vitende om at alle 19 kvinner som søkte seg til Oslo brann- og redningsvesen i fjor strøk på testene. Det møtes med et unisont ja. Enigheten er stor om at endringer av testene kan være fornuftig, men må være relatert til hva konstablene faktisk gjør i jobben ikke til kjønn. Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇlegging av lokaler. Begynn heller med å bestille utstyr i riktig størrelse, sier hun. Kom for å lære Jeg er her for å lære, for å få innspill til arbeidet med å rekruttere flere kvinner, sa avdelingssjef Rolf Sverre Nordberg, som selv hadde bedt om å få møte på seminaret. I Oslo brann- og redningsvesen er sju konstabler kvinner, på landsbasis rundt hundre. Mitt mål er at minst ti prosent av staben er kvinner før jeg går av. 28 > Fagbladet 9/2012 ¸ˇTar helsa på alvor i Trondheim Det hjelper ikke med støvmaske når det er for lite oksygen i kummen. Akkurat det er lett å forstå. Verre er det å vite hva som er faktiske forhold i kloakken. Det siste halvåret har ansatte på avløp i Trondheim bydrift kartlagt egen arbeidsplass med gassmålere. Det har gitt dem mange aha-opplevelser. Nå skal resultatene fra daglige registreringer analyseres. Målet er bedre og riktig beskyttelse. Stort engasjement Før og nå er som natt og dag. Bevisstheten rundt det å beskytte seg har blitt en helt annen de siste åra. Både ansatte og kommunen som arbeidsgiver viser stor vilje, sier arbeidsleder ved Trondheim bydrift, Kjell Atle Stavå. KARTLEGGER: Ketil Aune, Bjørn Erik Bergvin og Bjørn Eggan bistår Geir som spyler nede i kummen. De har alle blitt nøye med å kartlegge gassmålingene de siste månedene. Siden mars i år har ansatte hatt med seg personbårne målere som måler lufta der de puster den inn, lest av dataene på gassmåleren og levert skjema for hvert oppdrag. Når dokumentasjonen er analysert, vil det bli en gjennomgang av hva slags beskyttelse de faktisk trenger. Ikke bare lukt Ved en spylekum i Professor Brochs gate i Trondheim sentrum er et arbeidslag ute på oppdrag. Geir Bakke er på plass i kummen. Det er gassmåleren også. Før tok vi på oss maska når måleren pep, og trodde vi var beskyttet. Nå leser vi av hvorfor den piper og registrerer ofte at den slår ut grunnet oksygenmangel. Da er det selvsagt behov for annen beskyttelse, sier Bjørn Erik Bergvin. Kollegaene er enige: I dag tenker vi mer på hva vi får i oss. Før snakket vi bare om lukt. ¸ˇIll.foto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM