¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ" Norge har en organisert tjeneste som fungerer utmerket. Hvorfor ikke benytte de mulighetene som ligger der? spør Espeseth og fortsetter: " Det viktigste er at brukerne skal kunne stole på det brannforebyggende arbeidet. Derfor må dette være en offentlig oppgave slik at tjenesten er uhildet. Han er derimot gjerne med på å tenke nytt angående ressursbruk. " Dagens system baserer seg på behovsfeiing og behovstilsyn med fyringsanlegg. Fyringsanlegg skal feies etter behov, men minst hvert fjerde år. Fagforbundet foreslår i høringssvaret til utvalget at dette utvides til hvert sjette år. Det virker fornuftig, sier Espeseth. 300.000 tilsyn årlig Forebygging i boliger er nøkkelord når det gjelder å redusere brannrisiko for utsatte grupper. Utredningen anbefaler mer av dette. Tilsyn er en god måte å oppdage brannrisikoer på. Igjen er det feierne som spiller hovedrollen. " Det er feierne som i dag utfører flest tilsyn i boliger. Vi utfører rundt tre hundre tusen tilsyn hvert år, og feier over fem hundre tusen skorsteiner årlig. Innenfor en fireårsperiode har feieren besøkt 80 prosent av den norske boligmassen med fyringsanlegg, sier Espeseth. " Feiervesenet har logistikk, kompetanse og tillit. Derfor ville det være en enkel oppgave å utvide tilsynstjenesten slik at den også omfatter boliger uten fyringsanlegg, legger han til. Utredningen er ute på høring, og utvalget skal innen 1. november komme med forslag til tiltak. " Direktoratet jobber med å gå gjennom høringsuttalelsene fra blant andre Fagforbundet, og vil på grunnlag av det komme med forslag til konkrete tiltak. Så blir det opp til Justisdepartementet å bestemme hva vi skal jobbe videre med, avslutter DSBs Austerheim. ¸ˇNOU 2012: 4 TRYGG HJEMME " Utredningen Trygg hjemme foreslår ulike tiltak for å bedre brannsikkerheten for særskilte risikogrupper. " Fagforbundet organiserer majoriteten av heltidsansatte i brann- og redningstjenesten i Norge. I tillegg til å gi konkrete innspill til utvalget underveis, har Fagforbundet sendt et høringssvar til utredningen. " Grupper som er særlig utsatt for brann, inkluderer eldre, arbeidsinnvandrere og asylsøkere på mottak. Utredningen er derfor også av betydning for Fagforbundets medlemmer innenfor helse og omsorg i kommunene. Fagbladet 9/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonSAM