¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet Gran inviterte sine pensjonister til sommertur med Skibladner fra Gjøvik til Hamar, med besøk på Domkirkeodden og -ruinene. De 50 medlemmene fikk en orientering om båtens 150-årige historie. Vel framme i Hamar spaserte de langs Strandpromenaden fram til Domkirkeodden, hvor de ventet oss med lunsj på Hamarstua. Etterpå fikk vi omvisning i borggården og domkirkeruinene av en svært dyktig guide. Middag ble servert under båtturen tilbake til Gjøvik, og praten gikk livlig rundt bordene (bildet). Vi takker turleder og hennes medhjelpere for en hyggelig og fint tilrettelagt tur. Vi takker også forbund og lokalavdeling for midler som stilles til disposisjon for oss pensjonister. Tekst: Eugene Granheim ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmarkering i Oppegård Vi i AFPU-utvalget i Fagforbundet avd. 344 Oppegård, inviterte til fest for våre 25- og 40-årsjubilanter. Vi feiret med koldtbord, kaker og kaffe og en høytidelig overrekkelse av merker, innrammede diplomer og roser. Tekst: Ambjørg Myrvang ¸ˇForan f.v.: 40-årsjubilantene Astrid Sæthern og Karin Andersen. Bak f.v.: 25-årsjubilantene Anne Brit Pedersen, Ellen Iversen, Solveig Waage, Liv Hustad, Randi Kristine Ulvøy og Margrethe K. Sæthern. ¸ˇ¸ˇFagforbundet avd. 029 Oslo Sporveiers Arbeiderforening hadde gleden av å hedre både 25- og 40årsjubilantene med merkefest i midten av mai. Her ble det utdelt diplomer og nåler, etterfulgt av en bedre middag. Vi gratulerer! Tekst: Linda Sørensen ¸ˇFagbladet 9/2012 > 59 fbaargang2012 fbseksjonSAM