¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHåper andre barn får bli Siste helg i august ble spesiell for den lille familien Gazul Bahadori i Tromsø. Mor, far og ti år gamle Yalda kunne sove trygt for første gang siden januar. Barn på flukt I sommer la regjeringen fram stortingsmeldingen Barn på flukt. Der presiseres det at barns beste og tilknytning til riket skal tillegges et grunnleggende hensyn, men det legges ikke fram forslag om noen nye regler. Per 1. mars 2012 oppholdt 1046 barn med avslag seg i Norge. 449 av disse er såkalt lengeværende med mer enn tre år i landet. Flere er født her. 83 har bodd mer enn ti år i Norge. I fjor kom det 9053 asylsøkere til Norge. Av disse var 2359 under 18 år. 858 var mindreårige som kom uten sine foreldre. De siste tre årene har Norge uttransportert 1780 barn  blant dem 319 enslige mindreårige. Tromsø med underskriftskampanjer og innsamlingsbøsse.  Det er dem vi takker. Det er våre støttespillere som har gitt oss oppholdstillatelse i Norge, ikke myndighetene. Det er dem vi kan takke for at vi nå kan sove godt, sier Maria Gazul. Kampen fortsetter Leder av Fagforbundet i Troms, Britt ås, og Helge Hole har ledet støttegruppa. De var rørt til tårer etter dommen i familiens favør, men samtidig vet de at kampen ikke er over.  Vi vil ikke ha et samfunn der folk må ha støttegrupper og rettssak for å få rettferdig behandling, sier Britt ås. Prinsippsaker Yaldas sak var første sak som gikk for retten etter at stortingsmeldingen om barn på flukt ble lagt fram i sommer. I høst er det be- ¸ˇTekst: OLA TØMMERåS Foto: MARIUS FISKUM Fredag 17. august falt dommen i Oslo tingrett: Familien Gazul Bahadori får bli i Norge. Avslaget fra Utlendingsnemnda (UNE) er opphevet. Dommen fra Oslo tingrett slår fast at UNE ikke har gjort tilstrekkelig vurdering av barnets beste. Det betyr at ti år gamle Yalda ikke lenger behøver å frykte for å bli skilt fra sin far Jabar Bahadori. Hun og mor skulle sendes til mors hjemland Moldova, mens far skulle returneres til Afghanistan. Kan sove trygt Fagbladet møter familien og deres støttespillere i asylmottaket i Tromsø, to dager etter at dommen falt. Fortsatt har de problemer med helt å forstå at de har seiret i retten. Etter at de mottok endelig avslag med utreiseplikt 27. januar i år, har de levd i frykt for tvangsutsendelse. Den kunne blitt effektuert når som helst på døgnet.  Hodet forstår det, men ikke kroppen  ikke helt ennå. Hjertet mitt skjelver fortsatt, sier Yaldas far Jabar Bahadori. Det er 17 år siden han reiste fra Afghanistan og traff Maria i Moldova. Der aksepteres ikke ekteskap mellom kristne og muslimer. De måtte reise. De fikk Yalda mens de søkte asyl. Siden den gang har de kjempet for å få leve sammen.  Vi fikk vårt største ønske oppfylt, sier Maria Gazul. Nå håper hun dommen deres kan påvirke andre familier so er i samme situasjon.  Det må være plass til asylbarna og deres familier i Norge, mener hun.  Takket være venner Venner og lokale støttespillere har ringt og stukket innom for å gratulere. Det er travelt i den lille leiligheten. Familien Gazul Bahadoris sak kom for retten takket være lokale ildsjeler. De dannet støttegruppe og samlet inn 100.000 kroner til rettssaken. Blant annet har Fagforbundet lokalt bidratt til å gjøre rettssaken økonomisk mulig. Hver lørdag formiddag i hele år har støttegruppa holdt stand i gågata i FULL SEIER: Maria Gazul, Yalda og Jabar Bahadori foran, kan nyte trygghet, opphold og muligheten til å sove godt. Bak medlemmer av støttegruppa, Britt ås, Ronja Trolie og Helge Hole. ¸ˇ62 > Fagbladet 9/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM