¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTil landskonferansen er det laget et debattnotat som vi håper vil skape engasjement.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Vil styrke barns rettigheter Fagforbundet støtter tanken om at hensynet til barnets beste skal være overordnet andre hensyn. Ikke minst gjelder dette barn som er avhengig av innsats fra barnevernet. Side 28 ˇ€.‹ Byr på seg selv Ved Søbakken sykehjem i Helgeroa ønsker de ansatte å by på seg selv og tenker gjerne alternativt. Det skaper glede i hverdagen for beboerne. Side 38 ˇ€.‹ Erstatter ikke menneskelig kontakt Velferdsteknologien må brukes for å fremme selvstendighet og mestring. Den må ikke gå på bekostning av kontakt og menneskelige relasjoner, skriver fokusforfatter Bjørn Hofmann. Side 40 Norges minste jazzfestival På Majorstutunet bo- og behandlingssenter i Oslo møtes ansatte, beboere og pårørende ofte for å ha det hyggelig og morsomt sammen. En av årets store begivenheter er Mabojazz, som feiret tiårsjubileum i slutten av august. Side 30 Fagbladet 10/2012 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonHEL