¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrenger flere fagfolk Det er stort behov for flere folk med fagutdanning i helse- og oppvekstfag. Rekrutteringen er for dårlig, og behovet for fagpersoner øker. For å bøte på problemet, arrangerte karriereenheten og ressursskolen Ulsrud for andre år på rad en konferansedag for alle vg1-elevene på helse- og oppvekstfag i Oslo. Hensikten er å gjøre det lettere for elevene å velge et fag de kan trives med. Nye muligheter Ortopeditekniker Nanna Ritchie var en av foredragsholderne. Som spesialist på proteser lager hun hjelpemidler til mennesker med skader eller medfødte lidelser. Hun arbeider tett med ortopediingeniører i det ortopediske senteret på Sophies Minde.  De måler pasientene, mens jeg står for selve utformingen. Du må ha god formsans i dette yrket, og være flink med hendene. Nye teknikker og materialer kommer hele tiden på markedet, og jeg blir aldri utlært. Spesielt dataindustrien har revolusjonert ortopedien. Nå finnes det eksempelvis datastyrte hender der fingrene beveger seg, sier Ritchie. TIL HVERDAG OG FEST:  Det fins proteser for enhver anledning, forteller ortopeditekniker Nanna Ritchie. Deltid skremmer ungdom Jo lenger helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse.  Mye deltidsarbeid i sektoren kan skremme vekk de unge, sier Håkon Høst, en av forskerne bak rapporten, til Klassekampen.  Elevene vet at dersom de blir helsefagarbeidere, blir de låst til deler av sektoren, først og fremst eldreomsorgen, og at det blir mye deltidsarbeid, sier Høst. Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget på videregående skole med rundt 8000 nye elever denne høsten. Men bare en tredel av dem som begynte på yrkesfaget høsten 2007, gikk ut i lære. De fleste ønsker å gå videre for å utdanne seg til sykepleiere. Ifølge Statistisk sentralbyrås prognoser, vil Norge i 2035 mangle mellom 45.000 og 57.000 helsefagarbeidere. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇFlere behov  ulike løsninger Det fins bare 230 ortopediteknikere og femten verksteder på landsbasis. Den nære pasientkontakten er noe av det Ritchie setter aller mest pris på.  En av mine unge, aktive pasienter har fire eller fem beinproteser, forteller hun.  Forskjellige løsninger må til for hver aktivitet, siden en joggetur på asfalt er noe helt annet enn å gå på jakt i ulendt terreng. Det aller morsomste jeg har vært med på, var å hjelpe ei jente som var født uten bein til å få leve ut interessen for vintersport. Til henne lagde jeg et par skøyteproteser. Tekst og foto: MARIANNE MACDONALD USHT i Hordaland skal sørge for spredning til kommunene. Initiativtakerne håper også at kurset skal ha nasjonal overføringsverdi. KES ¸ˇE-læringskurs i ernæring Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland og Helse Bergen samarbeider om å utvikle et e-læringsprogram i ernæring, slik at helsepersonell får en opplæring i ernæring. Fagavdelingen ved Haukeland sykehus tok initiativet til samarbeid fordi internundervisning og eksterne kursdager ikke når alle ansatte. Et e-læringskurs er tenkt som et supplement. Fagbladet 10/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL