¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDANSERINNEN VåKNER: Liss Bru bare Må ut på dansegulvet når rytmene tar tak i kroppen. Da er det flott at avdelingslederen lar seg by opp til dans. HØYERE:  Kan vi få litt mer lyd? spør Stephen Ackles. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKULTUR OG AKTIVITET: Marit Glasenapp er en av fire aktivitører. Brynhild Møllerstedt er blant de mange som har pyntet seg til konsert og fest. FESTIVALKUNSTNER: Landets minste jazzfestival har engasjert Anette Mehl Landmark til å feste inntrykkene sine på papir og vegger. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFester hele året Majorstutunet bo- og behandlingssenter har hatt sin egen kulturinspirator siden 2000. Birgit Skogen er klaverpedagog og har studert kunsthistorie og musikkvitenskap. Hun arbeider med små og store arrangementet året rundt, i forhold til både ansatte og beboere. av årets store begivenheter hvor de ansatte møter beboere, pårørende og frivillige til fest: " Februar: Karneval " Juni: Sommerfest " FN-dagen 24. oktober: HUSBAND: Birgits husband var kimen til den årlige jazzfestivalen. Seks av de sju medlemmene av husbandet arbeider på sjukehjemmet, eller har tidligere vært ansatt. Jazzfestivalen er bare en Multikulturell dag " November: Lysfest " Desember: Julekonsert I tillegg har de ukentlige konserter på Majorstutunet. Fagbladet 10/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonHEL