¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAlle hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ¸ˇkan søke om autorisasjon som helsefagarbeidere. ¸ˇ¸ˇKonvertering til helsefagarbeider ¸ˇI2007 ble utdanningen som omsorgsarbeider og hjelpepleier lagt om og videreført i et utdanningsløp som gir tittelen helsefagarbeider. Samtidig ble det lagt til grunn at de som ønsket det skulle få mulighet til å konvertere sin autorisasjon som hjelpepleier eller omsorgsarbeider over til helsefagarbeider. Fra 1. juli 2011 har alle søknader om autorisasjon fra omsorgsarbeidere og hjelpepleiere blitt behandlet som søknad om autorisasjon som helsefagarbeider, opplyser kommunikasjonsrådgiver Magnus Dahlen i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Helsepersonell som ønsker å konvertere sin autorisasjon, må selv søke SAFH om dette og betale et gebyr på 1430 kroner. De som søker om konvertering til helsefagarbeider, mister sin autorisasjon for den gamle yrkesgruppa. Ved søknad om konvertering, ber SAFH derfor om at det originale autorisasjonsdokumentet som hjelpepleier eller omsorgsarbeider legges ved søknaden, i tillegg til bekreftet rett kopi av legitimasjon. De som ikke ønsker å konvertere, beholder sin gamle autorisasjon.  For oss er det viktig å informere om hva som skal til for å levere en komplett søknad, og dermed få søknaden behandlet raskt og effektivt. De som har eldre utdanning med vitnemål som hjelpepleier eller fagbrev som omsorgsarbeider, men som ikke tidligere har søkt om og fått autorisasjon, kan søke direkte om autorisasjon som helsefagarbeider. De må da legge ved bekreftet rett kopi av legitimasjon og vitnemål, samt attester på arbeidserfaring og praksis, sier Dahlen. KES ¸ˇSe mer informasjon på http://www.safh.no/yrkesgrupper/helsefagarbeider.html Fagbladet 10/2012 > 33 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL