¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy teknologi GIR FRIHET Beboerne kan besøke hverandre, bestille ukemeny, kjøre over i aktivitetshuset i nabobygget eller besøke fellesrommet i første etasje. I den nybygde institusjonen Munkehatten åpner tekno- logien dører og gir beboerne mer frihet. ¸ˇBostedet Munkehatten Munkehatten er et botilbud for voksne med betydelig nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne. Bostedet har 25 døgnplasser. Det er ca 60 ansatte fordelt på 44 stillinger. Alle får et tilbud utenfor bostedet minimum tre dager i uka. Månedlig avholdes beboermøter, og brukermedvirkning inngår i hverdagens pedagogikk. Tekst: TITTI BRUN Foto: HEIDI LUNDSGåRD På bostedet Munkehatten i Odense henger fortsatt flagget i vinduene etter innvielsen av den splitternye høyteknologiske institusjonen. På døgninstitusjonen bor det 25 voksne beboere med betydelig nedsatte funksjonsevner. Bygget har bare to etasjer. Sensorer gjør at heisdøra åpner seg når vi nærmer oss, og kjører oss automatisk opp til andre etasje. De fleste av beboerne er enten fysisk eller psykisk ute av stand til å trykke på knapper. Teknologien gjør at de likevel kan ta heisen alene.  Det gir en frihet å kunne bevege seg rundt uten å måtte vente til en pleier er ledig, sier avdelingsleder Mai-Britt Ustrup. Mindre korridorløping Institusjonen har et stort fellesrom i første etasje. Der holdes det fester, organiseres aktiviteter og vises film. Beboerne er fordelt på to avdelinger med hvert sitt oppholdsrom med kjøkken. Her kan alle se hvem som ringer på ytterdøra.  For beboerne som venter besøk, er det godt å følge med på skjermen og se når mor kommer. Vi ansatte kan via mobilen åpne for kjente, uten å forlate oppgaven vi holder på med. Det sparer oss for mye korridorløping. Toveis kommunikasjon Alle beboerne har egne store rom med stue, soveavdeling og bad. I gangen møter vi Andreas, som velvillig viser oss sin lille leilighet med veranda. Han låser og åpner selv døra via skjermen på rullestolen. Fra sitt datahjørne styrer han både musikkanlegget og bestiller maten han har lyst på fra ukemenyen. På nettbrettet kan han holde toveiskontakt med familien, bestille plass på aktivitetssenteret i nabobygget, sjekke hvilke av pleierne som er på jobb og be om assistanse. Meny og aktiviteter kan enten legges inn med bokstaver eller som piktogram/foto. På Andreas ukeplan har han selv plottet inn husfesten, og mor minner via skjermen om fotballkampen på søndag. Dokumentasjon eller kontroll? Når beboerne trenger hjelp, kan de trykke på et foto av den ansatte de ønsker å kalle opp.  Jeg kan svare at jeg er opptatt akkurat nå, men kommer om 15 minutter. Så slipper de å lure på når jeg kommer, eller de kan be en annen om å komme hvis det haster. På boksen ved døra registrer vi når vi går inn, og når vi går ut, forteller Ustrup.  Det oppleves ikke som kontroll?  Nei. Det gir en god dokumentasjon på oppfølgingen av beboerne. Det gjør det lettere å se om noen kanskje får for liten oppmerksomhet. De ansatte kan også raskt finne ut hvor de andre ansatte er, når de trenger ekstra hjelp med en beboer. Hun peker på at teknologien kan fjerne mange små tidstyver.  Tidligere løp vi mye rundt for å finne hverandre inne hos beboere; det slipper vi nå. Det gir en større ro rundt arbeidsoppgavene. > 34 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL