¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com Kurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇKURSTILBUD ¸ˇKUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Kommunikasjon " Krisepedagogikk " Ledelse " Pedagogikk " Sorg og sorgreaksjoner " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Utviklingspsykologi VIDEREGåENDE SKOLE VIDEREUTDANNING " Autismeomsorg " Barsel- og barnepleie " Eldreomsorg " Helseadministrasjon " Kreftomsorg " Psykisk helsearbeid " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Aktivitør vg2 " Barne- og ungdomsarbeider vg2 " Helse- og sosialfag vg1 AFTENSKOLEN Region 1 Se vår hjemmeside: www.aftenskolen.com www.nettskol1.no Tlf 73572800 " Helsearbeiderfag vg2 NettSkol1 E-post: trondheim@aftenskolen.no post@nettskol1.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ     
 
  + %('"""#% &#&#& %% ,&' 6&*& &% 9.* ,* %1-..01 /1')'#,/ ++#, -%-* 6%'#!&#%# "%"$  9.* ,* %1-..01 /1 '/ ++#,-%8,0!#/% 6 ,%"""%(& 9.* ,* %1-..01 /1'/ ++#, 6 '%" 9.* ,* %1-..01 /1'8,-00-% /3') 6%& #%"$  9 .* ,* %1-..01 /1'/ ++#, 1" ,,',%#,#/%-")(#,1 3-)21 #*1'"021" ,,',% $$'&%) 2**$8/13'"#/#%5#,"#-..*7/',%$/ 012"'#/#1,',%&#*0#-%0-0' *$ % 12"'#1#/%/ 1'01%'$1#/1'*!8)#/-%$-/!/2)0+ 1#/'#** )-++#/'1'**#%%  )-,1 )1$-/.5+#*"',%-%+#/',$-/+ 0(-, *$
        
 #**#/"/ ++#,$-*)#2,'3#/0'1#1#1,- ¸ˇ¸ˇMange lærlinger i Stavanger Hittil i år har Stavanger kommune ansatt 62 lærlinger. Til sammen er 162 lærlinger under utdanning. Derved ligger Stavanger foran KS mål om antall lærlinger per innbygger. KS, Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon, har som mål at kommunesektoren skal ha en lærling per 1000 innbyggere. En kartlegging viser at det samlet i Rogaland er 1,2 lærling i kommunal virksomhet per 1000 innbygger. Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er mest populært, og det er her behovet er størst. Kommunen har også læreplasser innenfor IKT-service, aktivitørfag og kontorfag, og for kokker, malere, anleggsgartnere og tømrere. Dårligst i klassen Generelt er kommunene dårlige til å ta inn lærlinger, og Oslo dårligst i klassen. Totalt var kun 17 prosent av lærekontraktene i fjor innenfor kommunal sektor. Ifølge KS vil Norge mangle 41.000 årsverk i helsesektoren i 2030, om ikke rekrutteringen forbedres. Likevel er helsefagelevene blant dem som sliter mest med å skaffe seg læreplass. I Oslo fikk bare 56 prosent av søkerne læreplass innenfor pleie og omsorg i fjor. ivr ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 37 fbaargang2012 fbseksjonHEL