¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKOSTER Så LITE: åge Larsen punger gjerne ut med hundre kroner for en klem. Effekten er god, og pengene går til et flott formål. ARBEIDSGLEDE: Trivsel blant personalet og trivselen blant brukerne er to sider av samme sak. Her er Anne Lene Karlsen, Gry Anett Jensen, Kristin Rogn, Inger Sørensen, Peggy Skoglund, Synnøve Koppergård og Inger Wasberg. Vi kan fyre opp panna ute på gårdsplassen, så røyken siver inn på rommene. Tenk hvilke minner det vekker! Is fra isbitmaskinen skal friske opp de røde saftglassene. For ikke å glemme likøren. En av Søbakkens seks brukerundersøkelser dette året hadde tittelen Hva drømmer du om å gjøre sommeren 2011?ª Bryggeslenger, cafebesøk og is til dessertª, lød svarene. Med tanke på vårt trange budsjett, ble alternative tanker og løsninger nødvendig, sier Kristine. På lag med lokalt næringsliv Et steinkast unna, i nabobyen Brevik, ligger det en iskremfabrikk. Kristine ringte dem. å levere is gratis var ikke deres politikk, men en av de høye herrer forstod at det var store hjerter som banket på hans dør. Uka etter ble det levert 200 kroneis på døra. Vi er heldige som bor i et slikt fantastisk lokalsamfunn, sier Kristine Borvik. Gladelig forteller hun hvor alle blomstene kommer fra. I fjor hadde vi 1500 kroner øremerket beplantning, men framme ved det lokale gartneriet innrømmet jeg ydmykt at jeg så gjerne skulle benytte beplantningspengene til øl og is. Med full forståelse fra gartneren, kjørte Kristine hjem med bilen full av planter, uten å betale ei krone. Drahjelp fra lokalsamfunnet kan ikke overvurderes. På årets grillfest stilte en dagligvareforretning med mat og kokk. Senere på dagen ble det servert bløtkake spandert av en campingplass. Blomster til potter og urner ute og inne kom fra gartneriet. I fjor fikk bidragsyterne en flaske tomtebrygg i gave. Etiketten var hjemmelaga, og innholdet brygget av beboerne. å gjøre noe utenom de dagligdagse rutinene tar forbausende kort tid, mener Kristine Borvik, som synes at den største bragden allerede er gjort når ideen er satt på plakaten. Mange frivillige bidrag Tidligere hadde Søbakken en egen frivillighetsgruppe. Disse dro i gang arrangementer samtidig som personale arbeidet med sine tilstelninger. I år ble disse gruppene koplet sammen. Resultatet er at arrangementene blir dobbelt så vellykkede. Annenhver torsdag møter de to tenåringsguttene Sander og Johannes opp for å steke vafler. Vaffelrøra er sponset av en lokal entreprenør. Det var også han som fikk støpt julegranfot på tunet. Så fra 2011 tennes Helgeroa Vels julegran her. Det var tre telefoner som skulle til, forteller Kristine, en til Helgeroa Vel, en til entreprenøren og en til en lokal bonde som kom med julegrana. Aldri har det vært så stor deltakelse som i fjor. 500 mennesker kom for å synge, drikke gløgg og spise pepper- kaker. Klar filosofi Når Kristine Borvik holder foredrag om arbeidsglede, bruker hun samme opplegget som når hun skal snakke om det å leve et godt liv på et sykehjem. Filosofien er klar: Anerkjennelse, takhøyde, trygghet, deltakelse, etisk refleksjon og humor gir eierskap og stolthet til egen arbeids- plass. Cruiseskipet av et sykehjem seiler sakte, men sikkert mot nye horisonter. Det er ingen heksekunst. Møter du folk med respekt og er lyttende, er mye gjort, forsikrer avdelingslederen og legger til: Driver du med hjertet, koster det mindre, og kvaliteten blir høyere. Når det gjøres på denne måten, er ikke veien lang til salg av klemmer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSLIK VIRKER EN KLEM " Velværehormonet oxytocin stiger i 20 minutter " Økt trivsel gir energi " Reduksjon av smerte " Lavere blodtrykk/puls " Mindre depresjon " Styrking av immun- forsvaret " Vektøkning hos premature barn " Reduksjon av stress- hormon " Positivt søvnmønster ¸ˇFagbladet 10/2012 > 39 KLEMMER TIL: Vi jobber målrettet mot å bli et hjem der det er godt å leve, å bli hjertet i lokalsamfunnet, sier Kristine Borvik. fbaargang2012 fbseksjonHEL