¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdata fra våre hjem, inklusive fra bad og soverom. Derfor må vi tenke oss godt om. Sporingsteknologi er et annet godt eksempel. Det å kunne finne personer som av ulike grunner har mistet evnen til å orientere seg, er viktig for å forebygge skade og fortvilelse. Men hvem er teknologien til for? Er det de pårørende, som blir tryggere og kan slappe mer av? Er det helsepersonell som får en enklere hverdag? Nå kan vi bare slippe dem ut om morgenen og sanke dem inn igjen om kvelden.ª Sporingsteknologi viser noe av dilemmaet ved velferdsteknologien: Den kan fungere som en ekstra sikkerhet, men den kan også brukes som en erstatning for menneskelig oppfølging og kontakt. Samtidig har den noen bieffekter, gjennom overvåkning av individer, som kan gi uønskede konsekvenser både for individ og samfunn. Vi må vite hvordan vi skal håndtere sporing og sporingsdata på en fornuftig måte. Velferdsteknologi har som mål å fremme selvstendighet og mestring. Mange typer velferdsteknologi vil sikkert bidra til dette. Det viktige spørsmålet er om det går på bekostning av kontakt og menneskelige relasjoner. I dag kommuniserer vi med nettbrett, og twitrer med dingser hver eneste dag. Vi når langt flere enn ved direkte personlig kontakt. Det viktige spørsmålet er om det er noe vi mister, og om det er noe ved det direkte møtet mellom mennesker teknologien ikke klarer å fange opp eller kompensere for: Menneskets sårbarhet, avhengighet, håp, skam og behov for trøst. Sterkt forenklet kan vi si at der teknologien støtter omsorg og mestring, er den et gode, men der den erstatter menneskelig kontakt, bør vi tenke oss om. Vi er ofte på jakt etter enkle løsninger. Aller helst vil vi ha en omsorgs-appª. I stedet bør vi ta utfordringene på alvor: Vi bør være åpne og rause med å utvikle og prøve ut nye typer velferdsteknologi, men samtidig være kritiske når vi vurderer og beslutter hvilke teknologier vi tar i bruk. Hjelpemidler er midler til hjelp, og må ikke bli mål i seg selv. Artikkelen er tidligere publisert i bladet Utvikling (www.naku.no) Fagbladet 10/2012 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonHEL