¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEi lita jente leker ute på gata i nærheten av Dharavi i India. Lyktene er hengt opp fordi det skal være bryllup i nabolaget. ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 45 fbaargang2012 fbseksjonHEL