¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLEVER MED FORURENSNING: Menneskene lever av og på elver som er sterkt forurenset etter gjentatte lekkasjer fra Shells oljerørledninger ved Bonny i Ogoniland. ¸ˇav eksporten går til verdens største forbruker, USA, som får rundt en tidel av sin olje herfra. Samtidig er Nigeria det stedet i verden hvor oljen utvinnes og behandles med minst omtanke for miljø og sikkerhet. Det nasjonale selskapet NNPC, i kompaniskap med flere multinasjonale selskaper, turer fram uavhengig av lover eller omtanke for omgivelsene. Bare i Lagos-området har rundt 1000 mennesker omkommet i denne typen ulykker de siste ti årene. Selskapene skylder på befolkningen selv, og anklager ofrene for å ha brutt hull i rørene for å tappe ulovlig. I Ijegun var dette åpenbart ikke tilfelle. Innbyggerne har anlagt erstatningssak for brannen, men så langt har rettsrundene mot det statlige oljeselskapet ikke vunnet fram. Ødelagt fiske Etter flere tiårs oljeleting fra mange selskaper, fant Shell og BP store forekomster av det sorte gullet i Oloibiri i Nigerdeltaet. året var 1956, og Nigeria forberedte seg på uavhengighet fra Storbritannia.  Selskapene startet oljeproduksjon i 1958, forteller Leema Hyacinth Mene, ordfører for de lokale høvdingene i Bodo i Ogoniland, midt i et av kjerneområdene for Shells aktiviteter.  De rørene som da ble lagt, brukes fortsatt. Presset i rørene skaper lekkasjer. De mest alvorlige lekkasjene inntraff i 2008 og 2009, sier Mene.  Bodo, med sine 69.000 innbyggere, lever av landbruk og fiske. Fisket står for minst 70 prosent av vår virksomhet. Men i dag er alt dødt. Det marine livet  fisken og skjellene  er avhengig av mangrovene, som er ødelagt av olje.  16. mars 2011 brøt det ut brann der mangrover, båter og hus gikk opp i flammer. Det samme skjedde 23. januar i år. Det skyldtes oljelekkasjene. Bakken er gjennomtrukket, og oljen flyter på vannet. Branner kan bryte ut når som helst og er en konstant trussel, sukker han. Går rettens vei Landsbybefolkningens oppfordring til Shell om å rydde opp etter seg blir møtt med taushet fra oljegiganten. Men i stedet for å gripe til våpen, slik enkelte andre lokalsamfunn har gjort i konflikter med selskapene, har Bodos høvdinger nå bedt om hjelp til å gå til rettslig sak mot Shell i Storbritannia. Det fins nemlig et lovverk mot oljesøl i Nigeria, men det følges ikke. Befolkningen mener det lokale rettssystemet står på oljeselskapenes side, i likhet med regjering og sikkerhetsstyrker. Bodo er derfor et av flere lokale samfunn som anlegger sak i selskapenes hjemlandª  Storbritannia og USA. FNs United Nations Enviromental Program (UNEP), som har undersøkt miljøskadene i Ogoniland, har dokumentert oljesøl i nær alle elvene samt i grunnvannet. å rydde i området vil kreve svært store ressurser og ta minst 30 år, konkluderer UNEP i en fersk rapport. De evige flammene Ved produksjonsanlegget i Ebocha utenfor Port Harcourt, som tilhører Agip, et underbruk av det italienske oljeselskapet Eni, står tre søyler av svart røyk mot himmelen. Naturgassen som brenner er et biprodukt av oljeproduksjonen. Den kunne vært pumpet tilbake i ¸ˇFlertallet av de døde var barn ved skolen her; de ble trampet i hjel da det brøt ut panikk.ª Olaseeni Soewu 52 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL