¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ25-åRS JUBILANTER: Foran f.v.: Sebastiana Pereira, Lill Einarsen, Jon Y. Gregersen, Anne Foss Mathisen og Unni Eide. Bak f.v.: Sissel Thorsen, Ellen Thoresen, Anne-Grethe Rustand, Bjørg Fjæraa, Berit Dahle, Lisbeth Stenseth og Lillian Johannessen. Bakerst f.v.: Tordis Marie Manstad, Anne-Sofie Brønn Dahl, Karin Gjerløw, Marna Irene Antonsen og Hilde Gellein. 40-åRSJUBILANTER: Foran f.v.: Astrid Pettersen, Tove L. Henriksen, Gerd Irene Larsen, Karen Andersen og Karin A. Olsen. Bak f.v.: Karin Rapp, Astrid Jensen, Inger Frantzen, Phyllis Blomfield-Andreassen, Magnhild Gulliksen og Anita Mikkelsen. 25- og 40-årsjubilanter ¸ˇFagforbundet Sykehuset Østfold avd. 440, som omfatter alle sykehusene i fylket, arrangerte hyggekveld for medlemmer som skulle motta utmerkelser for 40 års medlemskap i LO og for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Korsang, middag, kaffe og kaker ble servert. Jubilantene fikk overrakt nål, diplom og blomster. 40-årsjubilant Sverre Olaf Nilsen og 25-årsjubilant Astrid Næsseth Hansen var ikke til stede. Tekst: Leif Andersen PETTER SMART:  Det var eit syn å sjå sjukehuset ligge som ei lysande øy då Dagmar tok straumen frå resten av området sist vinter, seier Per Helge Haugen. Han har oppfylt Kyoto-avtalen ARBEIDSGLEDE: Per Helge Haugen Teknisk sjef på sjukehuset i Nordfjordeid 17. mars er viktigare for Per Helge Haugen enn hans eigen bursdag. Dette er nemlig dagen for startskotet til det store Enøkprosjektet på sjukehuset hans i 1997. Ja, sjukehuset i Eid har faktisk vore hans eige sidan den nyutdanna elektrikaren byrja her for over 20 år sidan.  Alle som har vore her ei stund, snakkar om mitt sjukehus,ª fortel Haugen. Dei bryr seg og kjem til han om noko heng laust eller haltar. At 17. mars skulle bli ein merkedag, hadde han aldri trudd.  Eg trudde ikkje det var mykje å hente på energisparing her. For sjukehuset låg godt under den akseptable grensa for energiforbruk med 400 kilowatt-time per kvadratmeter. Men ved bruk av fjordvarme, varmepumpe, nytt dieselaggregat og andre kreative løysingar klarte dei å redusere energibruken med heile 56 prosent. Slik har teknisk sjef saman med god ekspertise utanfrå spart Helse Førde for mange millionar kroner kvart år, og sjukehuset har oppfylt måla i Kyotoavtalen.  E-verket trudde eg hadde triksa med målaren, så dei kom opp og kontrollerte, minnes han med ein smil. Særleg viktig var bruk av energi frå fjorden. Kommunen har tatt over anlegget, og har stor nytte av fjordvarmen. Over sju kilometer røyr gjev straum til varmepumper på eit nytt byggefelt, breidband i rådhuset og gass i gatene. I tillegg er sjukehuset kopla på.  Me sparte så mykje på energisparing at det var nok til nytt tak utan at vi trong bry fylkesmannen med ferske pengar, fortel ein stolt og kreativ teknisk sjef. No produserer dei nye varmepumper på Eid, så snart har dei redusert forbruket av elektrisk kraft med heile 75 prosent. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Jubilanter i Grane Fagforbundet Grane hedret sine jubilanter på et medlemsmøte med middag og markering av 25 års medlemskap i Fagforbundet: Bjørg Skundberg (t.v.) og Karin Eggen fikk overrakt blomster og diplom. Marit Heggnes og Gerd Stabbforsmo var også 25-årsjubilanter, men var ikke til stede. Tekst: Solbjørg Midtdal ¸ˇ58 > Fagbladet 10/2012 Foto: Oddleiv Appneseth fbaargang2012 fbseksjonHEL