¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Streiket for likebehandling  DERFOR STREIKET VI ¸ˇ¸ˇTekst: OLA TØMMERåS Direkte berørte streiken mindre enn tre prosent av de ansatte i sykehjemssektoren. Den siste dagen var 176 medlemmer i streik. Deres kamp for lik pensjon, lønn og arbeidsvilkår som kollegene på offentlige sykehjem, hørtes over hele landet. Sympatiaksjonene var mange, og et samlet LO gikk støttende ut for de streikende omsorgsarbeiderne.  Vår hovedparole Forbundsleder Jan Davidsen levner ingen tvil om at kampen den lille gruppa med streikende førte, var mer enn svært viktig for arbeidslivet.  Vi kan ikke akseptere at ansatte i privat sektor skal ha vesentlig dårligere pensjon og arbeidsvilkår enn dem som gjør den samme jobben i offentlig sektor. Vi kan ikke akseptere at arbeidsgivere dumper lønns- og arbeidsvilkår som konkurransegrunnlag, sier han. Kun første runde  Denne gangen dreide streiken seg om ansatte på sykehjem, men dette var bare første runde. Kampen for likebehandling i arbeidslivet fort- setter til vi har fått lik lønn, pensjon og arbeidsvilkår på plass, forsikrer Davidsen.  Nettopp det er selve hovedparolen vår, påpeker han. På den 28. dagen, dagen før den planlagte storaksjonen i Oslo, der mer enn 1400 medlemmer var klare til sympatistreik, grep arbeidsministeren inn. Med tvungen lønnsnemnd stoppet hun streiken umiddelbart.  Streiken synliggjorde hvordan mange sykehjem balanserer på en knivsegg i forhold til bemanning. Det er få som kan tas ut før det oppstår fare for liv og helse, påpeker Davidsen. Han mener likevel at Fagforbundet fortsatt var på trygg grunn da det ble varslet innstramning i det store antallet dispensasjoner på den 28. streikedagen. På det tidspunktet hadde om lag halvparten av de streikende likevel vært kontinuerlig i jobb på dispensasjon.  Vi strammet inn for å få fram alvoret over- for arbeidsgiverne, men vi var etter vår mening på trygg grunn fortsatt. > ¸ˇLikebehandling i arbeidslivet er selve hovedparolen for Fagforbundet. Forbundsleder Jan Davidsen ¸ˇ8 > Fagbladet 10/2012 ¸ˇEn liten gruppe medlemmer har vært i streik. Deres kamp angår et helt arbeidsliv. ¸ˇ¸ˇEn liten streik som angikk alle ¸ˇ" Les hva forbundsleder Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonKIR