¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTåka ligger tjukk over Hole kommune. For fulle blålys kjører ambulansen i retning Oslo og Rikshospitalet. Turen ender med kollisjon i fjellveggen. Ambulansearbeiderens D mareritt Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT en alvorlig syke hjertepasienten dør, og Politiet trakk saken fordi det manglet bevis for påstanden ambulansearbeiderne skader seg i krasjet. om at jeg hadde brutt veitrafikklovens paragraf 31. Mens Det som må være enhver ambulansesjåførs havarigruppa konkluderte med at høy fart kombinert verste mareritt, har blitt virkelighet. med tett tåke var årsak til ulykken, kom det fram under " Det sto i lokalavisa at sjåføren kjørte for fort, sier paramedic Jørgen Løvaas (34), og viser med hendene foran ansiktet hvordan avisoverskriften slo imot rettssaken at de ikke hadde grunnlag for å uttale seg om fart. Statens vegvesen opererte med bremselengde på både 35 meter og 18 meter, noe som innebærer helt ulik fart, forklarer Løvaas. Lettelsen over å ha vunnet i retten dekker ikke over at Løvaas fortsatt er tydelig preget av ulykken for et knapt år siden. Marerittet " Det var et helvetes vær. Pasienten var så alvorlig syk at hun skulle ha blitt fraktet i helikopter, men været tillot ikke det. Ambulansen må kjøre uansett, sier Løvaas. Han har kjørt ambulanse siden 2007. Han er ikke nervøs under uttrykning. I en region med lange strekninger og mye transport mellom sykehus hadde han lært seg å kjøre fort og trygt. Slik ambulansearbeidere skal. Såkalt effektiv kjøring. " Jeg husker at makkeren min sa at denne turen kom til å ta lengre tid enn vanlig, på grunn av værforhold og rushtid. Tåka lå som en graut. Jeg har kjørt strekningen flere ganger, og vet at veien svinger brått til høyre ved Nestunnelen. Men likevel så jeg fjellveggen for ¸ˇDETTE ER SAKEN " Mandag 21. november 2011 krasjer en ambulanse fra Ringerike sykehus i fjellveggen ved omkjøringsveien på E16, på vei til Rikshospitalet. " Pasienten, omkom i krasjet. Hun var kritisk syk under transporten. " Paramedicen som kjørte ambulansen, Jørgen Løvaas, ble tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 om å ferdes hensynsfullt og aktpågivende. " 25. juni trakk påtalemyndigheten saken etter to og en halv dag i retten på grunn av sviktende bevis. " Jørgen Løvaas er nå tilbake i jobb som paramedic og ambulansearbeider for Ringerike sykehus. ¸ˇham. Han var sjåføren. Vegvesenet konkluderer med at Løvaas må ha kjørt altfor fort den fatale dagen, og han blir tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 om å ferdes hensynsfullt og aktpågivende. Sju måneder senere er han frikjent. Bevismaterialet var for dårlig, og påtalemyndigheten trakk saken. Frikjennelsen til tross; Løvaas framstår ikke som en seirende mann. " Pasienten døde på grunn av meg, sier han stille, og ser ut av vinduet på Gjestegården i Hønefoss. Ventingen verst I månedsvis gikk han og ventet på beredte seg på det verste. rettssaken og for- Advokaten sa jeg hadde fifty-fifty sjanse for å bli dømt. Jeg forberedte meg på det verste. JØRGEN LØVAAS ¸ˇ" Jeg hadde aldri vært i en rettssak før. Jeg var veldig nervøs. Advokaten sa jeg hadde fifty-fifty sjanse for å bli dømt. Jeg forberedte meg på det verste, sier Løvaas og forklarer at det ville betydd bøtelegging, inndrivelse av sertifikatet og fengsel i inntil ett år. " I løpet av et par dager i retten, var plutselig alt over. 14 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR