¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg har et sterkt ønske om at SKKO blir enda tydeligere på yrkesutvikling.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Vekting av hensyn Barnepsykolog Magne Raundalen har ledet et utvalg som har laget NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Utvalget foreslår blant annet at barnas behov skal veie tyngre enn det biologiske prinspippet. Dette støtter Fagforbundet. Side 28 ˇ€.‹ Studieveier til førskolelærer Eva-Helen Maurdal videreutdanner seg til førskolelærer mens hun er på jobb  og sier enda oftere ja enn før. Les mer om ABF, arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Side 32 ˇ€.‹ Viktige kulturarbeidere Når kommunene slår kultursektoren sammen med andre sektorer for å spare penger, kan den kulturfaglige kompetansen forsvinne. Det gir grunn til bekymring, mener fokusforfatter Ellen Ovenstad. Side 36 Biblioteket  for folk i alle aldre Klatretre, myldrerom og maur frister de yngste, mens en kosekrok i andre etasje lokker de litt eldre til det splitter nye biblioteket på Nesodden. Side 30 Fagbladet 10/2012 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKIR