¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇårets vinner: Vest-Telemark museum Vest-Telemark museum vant årets gjeveste museumspris. Det har et imponerende besøkstall i region som er tynt befolket, ifølge juryen. Vest-Telemark Museum er et tyngdepunkt i en bygningssamling av kirkelige og profane bygninger fra middelalderen, og har besøkstall som er imponerende med tanke på at samlingene befinner seg i en region som er tynt befolket. Museet finnes i fem kommuner og består av elleve enheter. Tre nominerte De tre nominerte som kjempet om prisen er Norsk Døvemuseum i Trondheim, Norsk Oljemuseum i Stavanger og vinneren VestTelemark museum. Felles for alle museene er at de holder høyt faglig nivå, og satser systematisk på formidling, opplyser Norges museumsforbund. I fjor var det Norsk Teknisk Museum i Oslo som stakk av med seieren. IVR åRETS MUSEUM: VestTelemark museum vant årets gjeveste museumspris. ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarnets rett først Fagforbundet støtter tanken om at hensynet til barnet skal være overordnet andre hensyn. Fagforbundet støtter forslag om å styrke barns rettigheter. Det gjelder ikke minst for de barna som er avhengig av innsats fra barnevernet.  I enkelte saker som barnevernet håndterer, har barna og deres foreldre motstridende interesser, sier Kjellfrid Blakstad, leder i Seksjon helse og sosial (SHS). Hittil har det biologiske prinsippet, som for eksempel tilgodeser foreldrenes ønske om å beholde omsorgen for barna, i en del saker gått på bekostning av barnas behov for en trygg oppvekst. Barnepsykolog Magne Raundalen har ledet utvalget bak NOU 2012:5 Bedre beskyt- ALVORLIG: Barnevernet fanger ikke opp dem som trenger hjelp. telse av barns utvikling. Utvalget foreslår blant annet at barnas behov skal veie tyngre enn det biologiske prinspippet. Tid og kompetanse I sin høringsuttalelse til Raundalen-utvalgets forslag understreker Fagforbundet at ansatte i barnevernet må ha tilstrekkelig tid og mulighet til å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse.  Et overbelastet barnevern makter ikke å hjelpe alle barn som trenger og har krav på støtte, sier Blakstad. Hun minner om at en av barnevernets mest alvorlige utfordringer, er at de ikke fanger opp alle barn og unge som trenger hjelp.  Våre medlemmer i barnevernet melder at det ikke er forsvarlig at ansatte håndterer mer enn mellom 8 og 16 saker til enhver tid. Det har vi også gjort oppmerksom på i vårt høringssvar, opplyser Blakstad. Tekst: KARIN SVENDSEN Illustrasjonsfoto: colourbox.com ¸ˇVellykket mentorordning 45 ungdommer i Skien har fått hjelp til å komme videre i livet med skole eller jobb. Mentorordningen er et samarbeid mellom Nav og Skien kommune. Mentorordningen Allservice er et spleiselag mellom Nav og Skien kommune, skriver kommunen på sine nettsider. Avtalen om praksis med mentor kom på plass i august 2010. Etter hvert er ordningen utvidet til å omfatte Helse og velferd, og nå skal Kulturkontoret i gang. Mentorene er nøkkelen Ungdommen tas med ut på oppgaver som ellers ikke ville blitt gjort i kommunen. Det kan dreie seg om å klippe gress i barnehager, flytte kontorer eller hjelpe vaktmesteren på skolen. Mentorene følger opp hver enkelt ungdom ukentlig. Parallelt får de unge være med på ulike fritidsaktiviteter. UNGDOM: Ny retning i livet Suksessfaktorer Hittil har 68 ungdommer vært med på tiltaket. Mange har fått vise at de kan mestre oppgavene, og flere er igjen i gang med utdanning eller arbeid. IVR 28 > Fagbladet 10/2012 Foto: Vest-Telemark.museum.no Illustrasjonsfoto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2012 fbseksjonKIR