¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMANGFOLDIG YRKE: En kommende førskolelærer må være ekspert i lek, hente drikkeflasker og kunne trøste når det trengs. Eva Helen Maurdal greier det meste. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR