¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlik kan du bli førskolelærer mens du jobber ABF-utdanning for kommende førskolelærere står for at utdanningen er arbeidsplassbasert. Fullendt utdanning gir en bachelor i førskolelærerutdanning. Utdanningen går over fire år, med til sammen åtte semestre. For å bli tatt opp på utdanningen, kreves det at søkeren er ansatt i en barnehage i minst 50 prosent stilling. Førskolelærerutdanningen skal kvalifisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Med ett års relevant videreutdanning, kan ferdig utdannede førskolelærere dessuten tilsettes på første til fjerde årstrinn i grunnskolen. Fullført bachelor i førskolelærerutdanning gir 180 studiepoeng. Undervisningen skjer på studiesamlinger på Høgskolen og i samlinger i barnehagen og i praksisfeltet. Det er flere oppgaver som må leveres skriftlig i løpet av studietiden, og studentene får en egen veileder. Det er også en praksistid i løpet av utdanningen. Praksisperioden skjer i en annen barnehage enn den studenten til daglig arbeider i. Utdanningen avsluttes med en selvvalgt bacheloroppgave. SAMTALER: Mye av dagen i barnehagen går med til å snakke med hvert enkelt barn. jobbe samtidig. Derfor valgte hun ABF-modellen som er normert til å ta fire år. Nesten midtveis i studieløpet fikk imidlertid hun og samboeren en sønn. Dermed bruker hun ett år mer enn de andre før hun kan stå med beviset på at hun er bachelor i førskolelærerutdanning i handa. Advart mot å få barn  Før jeg startet utdanningen, fikk jeg høre at det var så strengt, og at det var viktig å ikke få barn i studietida. Du kunne ikke regne med at det gikk an å hoppe over et år og så komme inn igjen. Men for meg var det ikke noe problem. Det var ledig plass da jeg kom tilbake etter permisjonen, sier Maurdal. 29-åringen mener derfor at andre som er i en etableringsfase ikke må være redd for å begynne på utdanning selv om de samtidig kanskje også planlegger å få egne barn. Som aktiv i Fagforbundet Ungdom er hun spesielt opptatt av spørsmål om utdanning og også lærlingers rettigheter. Organisert har hun vært siden hun selv var lærling, og hun har også vært aktiv i LOs sommerpatrulje rettet mot ungdom i arbeidslivet. Mer til utdanning Eva Helen Maurdal syns det er viktig å være organisert, ikke minst som ung arbeidstaker, for å sikre egne og andres rettigheter. Hun er også opptatt av at en større del av utgiftene til utdanning bør gjøres om til stipend i stedet for lån. Selv har hun 90 prosent lønn mens hun tar utdanningen. At hun kan regne med å gå opp flere lønnstrinn når hun er ferdig utdannet, er en bonus som gjør det lettere å leve en stund på redusert lønn, presiserer hun.  Eva Helen, roper ei lita jente.  Jeg har fått noe i øyet!  Kommer, svarer Eva Helen. Snart bachelor i førskolelærerutdanning, og også ekspert i lek og trøsting. SIER MINDRE NEI: Eva Helen Maurdal har fått et nytt syn på barns lek etter utdanningen. ¸ˇ34 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR