¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiested Lillestrøm. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKURSTILBUD ¸ˇKUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Kommunikasjon " Krisepedagogikk " Ledelse " Pedagogikk " Sorg og sorgreaksjoner " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Utviklingspsykologi VIDEREGåENDE SKOLE VIDEREUTDANNING " Autismeomsorg " Barsel- og barnepleie " Eldreomsorg " Helseadministrasjon " Kreftomsorg " Psykisk helsearbeid " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Aktivitør vg2 " Barne- og ungdomsarbeider vg2 " Helse- og sosialfag vg1 AFTENSKOLEN Region 1 Se vår hjemmeside: www.aftenskolen.com www.nettskol1.no Tlf 73572800 " Helsearbeiderfag vg2 NettSkol1 E-post: trondheim@aftenskolen.no post@nettskol1.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇˇ€‹ˇ€‹ˇ€!‹ˇ€-‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€)‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€-‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€#‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€ ‹ Jobber du i skole, barnehage eller SFO? Vi har mange ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ barn og ungdom. Alle studiene har løpende opptak. ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€ ‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€"‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€ ‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€
‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€,‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€'‹ˇ€"‹ˇ€‹ ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€$‹ˇ€ ‹ˇ€$‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ www.nks.no/pedagogikk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå NETT MED DE BESTE Fagbladet 10/2012 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR