¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNettverk ønskes Seksjon kirke, kultur og oppvekst har hatt fagdag for medlemmer som er førskolelærere og barnevernspedagoger. Diskusjonene gikk på forventninger de hadde som medlemmer av Fagforbundet. Medlemmene var fornøyde med de ulike faglige tilbudene de fikk fra lokale fagforeninger og fylkeskretser, men savnet å ha egne møtesteder hvor de som yrkesgruppe kunne møtes for å diskutere egne utfordringer. Ønsket om eget nettverk er derfor stort. De ønsker også å få til et tettere samarbeid mellom de ulike kommunale etatene/fagområdene innenfor oppvekst. Diskusjonene gikk også på hvordan de kan bruke hverandres kompetanse tverrfaglig for å styrke foreldresamarbeidet og barnas rettigheter. IVR ¸ˇUng kultur i Haugesund Fagforbundet arrangerer konferansen UNG KULTUR i samarbeid med Ungdom og fritid. Konferansen arrangeres i Haugesund fra mandag 5. til tirsdag 6. november. Det er fremdeles mulig å melde seg på. Som medlem av Fagforbundet kan du søke om utdanningsstipend til slike konferanser Filmskaper Margareth Olin, musiker Ole Hamre og førsteamanuensis i kroppsøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøyskole, Reidar Savfenbom, er noen av foredragsholderne. IVR ¸ˇFagforbundet har bruk for deg SKKO trenger flere medlemmer som kan være med i faggrupper innenfor SFO/skole, bibliotek og kultur. Seksjonen har ulike faggrupper som har til oppgave å gi seksjonsstyret faglige råd på sitt fagområde, slik at styret får innsikt i hvordan hverdagen er for medlemmer. I faggruppe SFO/skole er det behov for medlemmer som jobber i ungdomsskolen. I faggruppe bibliotek er det behov for yngre medlemmer og nyansatte, og i faggruppe kultur trengs medlemmer som jobber i kulturskolen, på museer eller innenfor kultur. IVR ¸ˇFagkonferanse i Kristiansand ¸ˇFagforbundet seksjon kirke, kultur og oppvekst i Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark ønsker å invitere alle som jobber i barnehage til en faglig konferanse på Hotel Norge i Kristiansand 7. 8. november 2012. Bindende påmelding innen 22. oktober på følgende link: tiny.cc/48d8kw ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTid for debatt Ett år fram i tid, i september 2013, er det landskonferanse igjen. Jeg og det nasjonale seksjonsstyret i SKKO ønsker grundig debatt i alle ledd fram mot konferansen. Seksjonsstyret i SKKO vil, som for fire år siden, sende ut et forslag til dokument: Yrkesfaglige utfordringerª. Dokumentet skal behandles på den årlige oktober- konferansen. Alle seksjoner avholder landskon- feranser 23. 26. september i 2013, i god tid før landsmøtet, og behandler yrkespolitiske og yrkesfaglige spørsmål. Eksempler på debattemaer på landskonferansene er HMS, utdanning, samhandling, standarder, kompetanse/konferanser og yrkesfaglig profilering og verving. Ett år fram i tid, i september 2013, er det landskonferanse igjen. Jeg og det nasjonale seksjonsstyret i SKKO ønsker grundig debatt i alle ledd fram mot konferansen. I Fagforbundet er det en klar arbeidsdeling mellom det som landskonferansene i seksjonen og det som landsmøtet skal behandle og vedta. Landskonferansene har ansvar for å drøfte og behandle det som angår yrkesinnhold og utvikling av yrker. Landsmøtet, som er organisasjonens øverste organ, kan gjøre vedtak som omfatter hele organisasjonens arbeidsfelt. Jeg har et sterkt ønske om at SKKO blir enda tydeligere på yrkesutvikling. Landskonferansen i 2013 skal vedta hovedlinjer for seksjonsarbeidet i fireårsperioden 2013 2017. Debatten i forkant er svært viktig for at disse hovedlinjene skal være i tråd med det medlemmene ønsker og trenger. I 2013 er det i tillegg til landsmøtet og landskonferanser også LO-kongress. Det blir debatt om veien videre blant medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. En demokratisk organisasjon som Fagforbundet har grundige prosesser når føringer for framtidig politikk skal legges, og seksjonene er en viktig del av dette demokratiet. Nå er tida inne for å si hva du mener! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 10/2012 Yrkes-NM Ikke glem yrkes-NM i uke 44 på Lillestrøm. fbaargang2012 fbseksjonKIR