¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJAKOB OG NEIKOB TJUVEN SLåR TILBAKE M e møtte Jakob og Neikob for første gong i 2008, no kjem dei karaktersterke figurane tilbake i boka Tjuven slår tilbake. Nokre menneske seier alltid ja til alt, medan andre ofte seier nei, sånn er det også med Jakob og Neikob. I denne boka opplever Neikob og Jakob at dei finn ein tjuv som er på rømmen, og situasjonen blir ekstra vanskeleg sidan Jakob seier ja til alt tjuven vil gjere. Med dei sterke og dominerande illustrasjo- nane eignar boka seg godt for høgtlesing, både for dei minste og dei som er litt eldre. Historia er spanande og dilemmaet med ja og nei gir mange tema til samtalen etter at boka er ferdig. Ei av dei største utfordringane er truleg korleis to så ulike menneske kan vere så gode venner og løyse problem saman. Mange vil nok også humre og le litt av forteljinga om korleis tjuven og Jakob blir forveksla og Neikob som må ordne opp. Jakob og Neikob er også blitt både barne-tv på NRK Super og app. Kari Stai fekk Kulturdepartementet sin debutantpris for den første boka om Neikob og Jakob. Judith Sørhus Litlehamar ¸ˇAv: Kari Stai Samlaget 2012 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPRINSESSENS ROCKEBAND D et er ikkje alle prinsesser som sit på ei ert. Det er heller ikkje alle prinsesser som er rolege 2011 og beskjedne. Tvert i mot, det finst til og med prinsesser som har eige rockeband, det har iallfall Prinsesse Vera. Prinsesse Vera har bygd seg ein stor scene, men ho treng nokon til å spele med og bestemmer seg for å samle saman sitt gamle rockeband; draken, skjelettet, trollmannen og prinsen. Alle saman vil gjerne vere med, men alle er også redde for at draken, som speler trommer, skal bli så ivrig at han sprutar flammar og brenn opp dei andre. Boka er gjennomført, med store og fargerike teikningar der teksten har sin naturlege plass. Detaljane og ikkje minste fargevala gjer at historia og spenninga kjem godt til uttrykk gjennom illustrasjonane. Dette er ei historie med klåre eventyrtrekk, ikkje minst ved gjentakinga av ei prinsesse Vera som stadig reiser ut for å finne nye venner, og den lukkelege enden på forteljinga. Det er eit stort pluss at det fylgjer med ein CD med songar frå Prinsessens Rockeband. Judith Sørhus Litlehamar ¸ˇ¸ˇAv: Per Gustavsson ¸ˇ¸ˇMangschou ¸ˇ¸ˇ¸ˇTAR I BRUK NYN Lill Iren Sele, meiner det er viktig å ha mykje nynorsk materiale å ta av, sidan dialekta i kommunen ligg tettare opp mot nynorsk enn bokmål.  Det er viktig at borna møter mykje nynorsk, det blir ofte nok bokmål. Difor er me også medlem i den ¸ˇKlepp Mållag tok initiativ til å lage heftet Språkglede 4 8 som ein reiskap for lærarar og førskulelærarar. I heftet er det samla nynorske rim, regler og songar som mållaget nynorske bokklubben meiner er viktige å bruke i skular og barnehagar landet rundt. JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR Blåmann og kjøper inn ein del nynorske bøker.  Men kva tenkjer de om å bruke nynorsk kontra dialekt?  Her brukar me mykje dialekt. Dei fleste som jobbar her, er herifrå, ¸ˇH er er alt frå songar som Fyrste blomen han er komenª og Tusen plommerª til rim og regler som Teljeregleª, årstideneª og Ordª. I alt er det 61 sider med songar, rim og regler.  Me sette ned ei gruppe som skulle jobbe med dette. To av oss arbeidde dessutan i skulen og hadde tilgang til lærebøker, songbøker og så vidare. Det er sjølvsagt mykje anna ein kunne ha teke med, men det er no eit utsnitt, seier Margareth Skrettingland Roba i Klepp Mållag.  Heftet er sendt ut til alle skulane og barnehagane i kommunen. Målet er at bo rna tidleg skal møte nynorske songar, rim og regler. Me trur det er viktig å fokusere meir på nynorsk enn på dialekt. Mange av lærarane i skulen, til dømes, meiner det er greitt å lese bøker på dialekt, men eg trur det skadar nynorsken, slår Roba fast. Sørhellet barnehage er ein av barnehagane i Klepp kommune som aktivt brukar heftet. Assisterande styrar, og det blir unaturleg for oss å lese til dømes bokmål. Ho viser til at heftet med nynorske songar, rim og regler blir brukt både i leik for dei minste og i språksamlingar og samlingsstunder for dei eldste.  Me som jobbar med dei minste, brukar heftet både i leik på golvet og ute på tur. Også kommunalsjef for skule og barnehage, Trond Roy Pedersen, rosar mållaget og arbeidet dei har lagt ned med songheftet.  Det er viktig at borna får eit tidleg møte med den nynorske språkdrakta, som dei jo seinare møter igjen i skulen, meiner han og legg til at tilfanget av nynorske tekstar og songar til skule og barnehage gjerne kunne vore større. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBokmeldingar fbaargang2012 fbseksjonKIR