¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen Los barrios i Caracas lyser opp den nattmørke åssiden. 46 > Fagbladet 10/2012 Kibera i Kenya er ØstAfrikas største slum, og hjemstedet til en firedel av befolkningen i Nairobi. ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR