¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇResirkulering av oljetønner i Dharavi. Småindustrien i slummen bidrar til at megabyen ikke drukner i sitt eget søppel. ¸ˇDet fins ingen brolagte veier i Kibera. Innbyggerne setter livet på spill når de bruker jernbanesporene som sin viktigste transportåre. Ei jente går langs vannledningen i et av industriområdene i Dharavi. Det bor mellom 600.000 og en million innbyggere i dette området. 48 > Fagbladet 10/2012 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR