¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 10 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSIDE 8 13 ¸ˇ¸ˇ" Sikh,sterkogsårbarSIDE20 " TarmasterikontorfagSIDE32 ¸ˇForsidefoto: Erik M. Sundt > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2012 fbseksjonKON