¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ29 En ny undersøkelse viser at hver femte arbeidstaker føler at sensitive opplysninger blir for dårlig ivaretatt ved deres arbeidsplass. 8 TEMA: Streiket for likebehandling 14 Ambulansearbeiderens mareritt 16 Leger til leie? 20 PORTRETTET: Prableen Kaur 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Slummens ansikter 46 Oljens pris i Nigeria 58 Markedsretting svekker demokratiet FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Dårlig vedlikehold er dyrt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Med rett til å drepe 64 EN AV OSS: Kollektiv trygghet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Bare 19 år gammel har Prableen opplevd kamper og nederlag som kunne tatt fra henne det meste. Hun framstår som svært seriøs, men kan også være en helt vanlig, fjasete tenåring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSikh, sterk og sårbar Persondata på avveie 30 Det fins ingen felles norm for livsopphold her i landet. Nav-rådgiver Jan Faksnes hjelper dem som har aller størst økonomiske problemer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNok til å leve av? 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStreiket for likebehandling 22. august gikk Fagforbundets hjelpepleiere på kommersielle sykehjem til streik. De krevde like lønns- og pensjonsbetingelser som kolleger i kommunale sykehjem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 På Høgskolen i Hedmark er flere kommuneansatte i ferd med deltidsstudiet master i kommunefag ved siden av jobben. Noen får fri med lønn; andre må bruke feriedager. ¸ˇ¸ˇ¸ˇMaster i kommunefag ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ambulansearbeider Jørgen Løvaas sto tiltalt for brudd på veitrafikkloven etter en ulykke som endte med at pasienten om bord døde. Nesten ett år senere er han tilbake på jobb, men preges fortsatt av hendelsen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrikjent, men preget ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Vedlikeholdsetterslepet i offentlig bygningsmasse er en omfattende og komplisert samfunnsutfordring, skriver fokusforfatterne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDårlig vedlikehold ¸ˇ2 > Fagbladet 10/2012 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul ISSN 0809-9286 Foto: Erik M. Sundt Foto: Anne Marit Nygaard Foto: Nina Berggren Monsen fbaargang2012 fbseksjonKON