¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Sølvi Gjerdahl Thomassen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Søke om høyere ansiennitet? SPØRSMåL: En kollega har fortalt meg at det er mulig å søke om høyere ansiennitet gjennom fagforeninga. Dette skal være mulig annethvert år. Er dette riktig? R.S. SVAR: Mitt svar er gitt ut fra at du er ansatt i en kommune og er omfattet av hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet. Det er i hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1 ß 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser at vi finner reglene for hvordan lønns- ansienniteten skal beregnes. Det er kun nødvendig å fastsette lønnsansiennitet for arbeidstakere som er lønnet etter reglene i kapittel 4. Så dersom du er lønnet etter kapittel 3 som er lønn til ledere eller kapittel 5 lokal lønns- og stillingsbestemmelser, følges ikke denne bestemmelsen. Jeg forutsetter i mitt svar at du er lønnet etter kapittel 4 som de fleste ansatte i kommunen blir lønnet etter. Etter reglene i kap. 1 ß 12.1 skal lønnsansienniteten fastsettes når du begynner i stillingen. Du skal da levere all ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHva er fem ukers ferie? ¸ˇBrev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SPØRSMåL: Jeg jobber 97,65 prosents stilling. Etter å ha tatt ut fire ukers ferie, fikk jeg beskjed om at jeg bare hadde to dager igjen da jeg ønsket å ta ut den femte ferieuka. Arbeidsgiver har telt de aktive arbeidsdagene i de fire første ukene som 20 dager, og avdelingen har regnet ut at jeg har 22 aktive dager. Ifølge min avdelingsleder har Fagforbundet godkjent dette. I full stilling har de rett til 23 aktive arbeidsdager. Jeg mener åhalestatviharretttil25 aktive arbeidsdager ferie. Mitt spørsmål er om dette er riktig. T.J. SVAR: Mitt svar er gitt ut i fra at du er ansatt i en kommune og er omfattet av ferieloven og hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet. Ekstra- ferie for arbeidstakere over 60 år har jeg ikke tatt hensyn til i svaret. Det skal ikke regnes timer for avvikling av feire. Det er kun hele dager som gjelder. I medhold av ferieloven har arbeidstakerne krav på 25 virkedager ferie hvert år. I tillegg kommer den avtalefestede ferien med fem virkedager  altså til sammen 30 virkedager hvert år. Virkedager i ferien som etter en arbeidsordning likevel ville vært fridager for arbeidstakeren, regnes som avviklede feriedager. Likeledes vil lørdager være feriedager for dem som arbeider mandag til fredag hver uke. Alle har krav på fem ukers ferie. Når du har avviklet fire ukers ferie, har du en ferieuke til gode. Det blir feil å regne aktive arbeidsdager. Dersom du tar ferie i hele uker, er en ferieuke seks feriedager uansett hvor stor stilling du har. Har du tatt ut fire ukers ferie, har du brukt 24 feriedager. Du har da seks feriedager til gode, som er en ukes ferie. Det vil si at du har krav på femte ferieuka, uansett hvor mange aktive arbeidsdager du tidligere har hatt i din fire ukers ferie. Dersom du blir enig med arbeidsgiver, kan den femte ferieuka deles opp i arbeidsdager. Du har da krav på så mange dager fri som du normalt ville hatt med arbeidsplikt den uka. Du jobber i 97,65 prosent stilling, som er tilnærmet lik en full stilling, det vil si fem arbeidsdager. Dersom du jobber turnus, vil turnusplanen være avgjørende. Sølvi Gjerdahl Thomassen, rådgiver i forhandlingsenheten 24 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON