¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI september 2013 er det landskonferanse igjen. Vi ønsker en grundig debatt i alle ledd fram mot konferansen. Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ åpner for bruk av nettsky Datatilsynet har vurdert bruken av nettskytjenester i Narvik og Moss kommuner, og har gitt tillatelse til at kommunene fortsetter å bruke disse tjenestene. Men det er enkelte forutsetninger som må være på plass. Side 28 ˇ€.‹ Gjelda øker og øker Nordmenn låner stadig mer. Når gjeldsbyrden blir for stor og kreditorene for mange, er Nav og gjeldsordning eneste veien ut for mange. Men det fins ikke en felles norm for livsopphold i Norge. Side 30 ˇ€.‹ Dårlig inneklima gir sykefravær FOKUS: Dårlig inneklima fører blant annet til luftveislidelser, som er den hyppigste årsaken til korttidsfravær og den nest viktigste årsaken til sykefravær generelt, skriver Marit Wahlstedt og Jarle Kristoffersen. Side 36 Stortrives med studiene Inger-Lise Gjesdal, Dubravko Bikic og Anita Borrmann Skoglund er tre av deltidsstudentene som tar master i kommunefag på Høgskolen i Hedmark. Fagforbundet er en av initiativtakerne til studiet. Litt moro blir det også tid til. Side 32 Fagbladet 10/2012 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKON