¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇHøyere lønn gir ikke bedre ledere En britisk rapport viser at lederlønningene ikke påvirker selskapenes resultater. I fjor ga britiske High Pay Commission ut rapporten What are we paying for?ª, om lederlønnsutviklingen i de 350 største selskapene ved London Stock Exchange. Studien viser at lederlønningene, og spesielt bonusene, har vokst mye raskere enn selskapene lederne jobber i. Mens selskapene i snitt hadde vokst med 50 prosent på ti år, hadde lederlønningene vokst med 130 prosent. Analysen viser ingen sammenheng mellom ledernes lønnsvekst og hvor godt selskapene gjør det. VV ¸ˇTILLATELSE: Datatilsynet har sagt ja til bruk av nettskytjenester med noen forbehold. åpner for bruk av nettskytjenester ¸ˇ¸ˇDatatilsynet har vurdert bruken av nettskytjenester i Narvik og Moss kommuner. Konklusjonen er at tilsynet åpner for bruk av tjenestene. Fagbladet har tidligere skrevet om Narvik kommune som har tatt i bruk nettskytjenester. Nå tillater Datatilsynet at Narvik fortsetter å bruke Google Apps. Og Moss har fått veiledning i bruken av Microsoft Office 365. Vi har prøvd å komme med noen prinsipielle avklaringer rundt bruken av nettskytjenester, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, til Datatilsynets nettsted. Han påpeker at dette ikke er en blanco-fullmakt til å benytte nettskytjenester. Både Narvik og Moss har brukt tid på å gjennomføre en profesjonell evaluering av nettskytjenestene, og vi har med bakgrunn i dette kommet fram til at de kan benytte disse. Risikoanalyse Datatilsynet krever at en del forutsetninger må være på plass for at løsningen kan bli akseptabel: Virksomheten må gjennomføre en grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant. Virksomheten må spørre seg selv om hva som kan gå galt, og hvilke følger det i så fall kan få. Selskapene må ha en tilfredsstillende databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk. Det er kommunen som har ansvaret for at lovens krav følges. Bruken av nettskytjenester må jevnlig revideres. Det vil si at en tredjepart gjennomfører en sikkerhetsrevisjon på vegne av kommunen, og sikrer at databehandleravtalen følges. Databehandleravtalen må være det som gjelder, og leverandørens generelle personvernerklæring må ikke gå utover denne. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHemmelig timepris for ingeniører Ski kommune skal utbedre vann- og avløpsnettet for 450 millioner kroner de neste årene. Men lenge så det ut til at prosjektene måtte settes på vent. Kommunen har nemlig ikke ingeniører nok til å gjennomføre prosjektene. Nå har de inngått leiekontrakt med Sweco Norge AS om ingeniører på timebasis de neste fire åra. Hva dette koster kommunen er imidlertid holdt hemmelig. Det er en forretningshemmelighet, sier seksjonsleder i planavdelingen, Jan Ove Karlsen, til Østlandets Blad. OT Lite visste Per Jakobsen, IT-sjef i Narvik, om at kommunens valg av system for å lagre filer og dokumenter skulle føre til at Datatilsynet og mange norske kommuner ville ha tak i ham. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Lagring i nett skya Hvordan Narvik håndterer sensitive data ghjaernbnloitmt rei-spt.ost, er et av spørsmålene som kpavoe rbsseHoegnensr.enersbirtduievktienbrfeo.hrmoDvaesftjornskeinael-bpieokvskitsesrt,gsjeiøenrdiJneags- N" Oetutsokuyrc-itnjgenaveusltikerIT-tjenester slionmg oingfrparsotgruraktmuvr,adreatsaobmehleavnedr-es FoNr eatrtviåkr soigdeknomskmreuvnFenagsbolavdeergtaonmg til Google apps. Kommunen er den første i Norge som valgte en nettskto yrlJeøesgonpsiånpgsvleialogifkfdkeanetvfloigrsstmaerketgteotart.idfejotrs.kJuelglelebgligseår rinunDtineernfrohrsvlihksadre-tptkeosmstk,muvlulienl esnkajkest.iblKepohamassnmedtelerrsdinteaet sdyoskteum,een-pteotstiennslietetgens,eot gdnaytasbenehdaesndlingstil avsender med beskjed om at pteilrbsaoknesensitiv e-post ikke skal sendes. spteaNrtsaorngvvikeosrnmITmo-gsujienfenmesyreng.eordat tsksaoklesrbteihlaonvdelreroemi ko mVmiusnkeanlesoghsjåemlemgegseiduetr,inogfoarmnnaosjnosnerepåi lSookvaelvrisgao.dt om natta " ogDvjaetnragionegtliegtrjnueenatnet.steetrt tilhviolkredtuuetsrtyorgdu " tbKerrueinvkegr.pliåtefnorehllåenr din,goegneinr vtielps-asset " bvEi-yrpgkosgosetmr, phnåetnetbenatstnsbkeyohpgorivnf.ascipepbeoto.k mineterrkeessteirlt,aotgmnaonegnekonmormskuenekroemr mpåupnreørversintanDdfarieitrat,tkislrisaeyrvneJeantkeomtbilesnesinek.rriantg pavlatpteforsromneonppiklykseenuinrogepre,ioskgestdilaletarsengtrkarlietirskatinl abtliduatalelvaegrrtetiil USA, uten nærmere beskjed. VmIuSEnRe,VhEaIr: Ptenr kJat knoybttsei nv,aIlTg-sajvefnieNttalørvsinkinkgo.mDmaetnatnilosrysnketkeormbemkuynmerresttfåorripkeørsfonrvåefrånevti,te Narvik i nettskyen SsyVnEsVaErRki:vGkoønysåulveæntreAfnønrestPientteetrtseknyein, Narvik kommune. V isUetrgvanegi spunktet vårt var å løse noen tparnosbeleomerd. eI udliakgendsatIaTs-yvseterdmeenervikotimg,poegdeKt foinmsmeut nvelnl asvøksytestfeomrgejre,vseiesreItTt-esrjeIfTe-nk.onsyusletenmternemkeodmmkuonmenpehtadndse. tilpasset de fra mVoivmerå.tte tenke nytt, og samtidig se langt vLæøsrtnsintagbeinl, iNføalrgveikPehr aJar kvoablsget,n.har så langt Det kan vi ikke si om det systemet vi hParotdtbdlbee.mhJeotgvbsfloevrleøårstkbpoeådnrtmeakintueå.tGtEeron.oVgialehnagdrihrbearkrutkveti. ldarnifgtitngmaivnde-rpeosrtessyssutersmerer.enn tidligere på koImGmouongelen asperpstlaidggigerndyetbfrluerkesovmerrkåtdøeyr, og eonrgkalneriseasojgonbeend.re måter å samhandle på i ut avDoagdoeptpvdaartsetrreekiko,nksuenkvnenvsierenavkeslttrefinkenne peåIrgtåeielnlnehdgeget.peroksejreJkatkeor bksaen dpeåleatinkfomrmausnjoanle, oslpikpdaattaerbt.eidsdokumentene til enhver tid er mBerr.ukerne i organisasjonen har tilgang til enpoetstbhrevtotrosgomtelhefeolsnt.over mobile enheter som Dette er produktivitetsfremmende, i tilmlegegnetivliabtrudketerb.lir mindre trafikk på syste- DBaasetrat tpiålseynnbektyvmsr.inNgsamrevldiking gi NikakrDviakstavtaillsgynaevtnieftjotlrøsonmingm.er inn SF oe lrveed rsaagksevni n st ke ar l b e h a n d l e s i l ø p e t a v stoemngmneinregnsv. aSrsåel.angt har ikke Narvik fått meJadkDobatsaetnilsyienreta.t de har samarbeidet godt Vi hDaerresnjogobbd edriaåloivgarmeteadoDg vaætarteilseytntieltsyong. Gslio koMfgolereen.dDjreaegtshvainrdtdveæer,rvsteiselvriækPkreterlJæsaerktetorbfioksrte.nm.eg en ma sDjoent eormogshåvvaikdtiegttåefåbeutyorbfjoekrtiovsisn.foEr-t nruytainseerrtsboimldebaevskrrisivikeor . vVåirhahrånfådttepriånpglaasvs informasjon knyttet til systemet. colourbox.com tmaleKedosmveagmr,suoelngeinjabnlueabrefdiktkodme åbruetvoKommvmedutnaekn. obprleipnbglyesdsntinotgrmåednveimsieelødhsvknorirandvgaenepkseaornsmonsDteiltletes ibpleergsjonrtolpikpelyfsønrinpgåslkoev.en. venEtnedseililgøpvetdtaavkhførastDena.tatilsynet uvutePrndefrerrJaia.nkDgoeebrsmaevnenroitsgeikhaoat ,ndosegshthaabddgdjeoekridokenksetrinobelilsetsagenlvde, Narvik kommune er først ute med å lagre e-post, vedlegg og kalender på ekstern server tilknyttet internett. Kommunen slipper overfylte serverrom og sparer penger på investeringer og drift. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Cloud computing er den engelske Stoler på sikkerheten og atKløosntninagdenedebvliarlgtelavaerregoodg. mer forbuetskigybmarrien.geTrjefnoersteonpepglreaideseriingneertteotg unteyne versjoner. pe rsDonevtteernomogfahtvtear diektkme esdakføerersoamv pgejreslodnersikkerhet. betegnelsen nettskyen på norsk. Jeg kan lese e-posten min uansett hvor jeg er, og jeg får ingen flere mlegegd,GbolaongtleaAnpnpest svoemrkgtiøryosfsofrleåresmkruilvieghoegterlaigtirledokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer. Innskjer It-sjefen spkiyngdefrosregseånusnitdievrestrdeakteaat ingen sensitiv informasjon skal ut på himmelfart. Som kommune er vi ikke skodd for 24 timers a d n r i s f a t , t t m e e i n h e m l s a e n s g e e k t b o r r u e k n e b r e r u f o k r e v r e s n y t s e t e r md e e t t . t E i l n a l g l o e d d ø d g e l nets tider. Da er det en fordel at det driftes fra et profesjonelt driftssenter, mener Jakobsen. mu nVenkske-rpdoestbeerklaymgrreitn?g ikke å vite hvor kom Det skal ikke være lett å identifisere drifts- sentrene. Google har hvaorbrdoaunr saegnrseiteimvendta.taDsketal elargrrestni inegtstlsiknyjern. oNmå legger vi ikke ut sensitiv informasjon, men dette er likevel en kvalitetssikring, understreker han. Avtalen gjelder innenfor EU-regionen og er en harmonisering til et regelverk som også gjelder i USA. Større risiko i eget hus Hvordan ser du på sikkerheten? Sikkerheten er større med et datasenter og profesjonelle folk som hele tiden vedlikeholder systemet en n oVmi hvai rskpurlolebhleamdert imeegdet håusk, amffeenenroitk-sjkeofemn-. pmeetdanfsyesitsikl eå daritfatreodma,gemnesdsyusttsetmyr, soogmpreolbdlesmoegr uhensiktsmessige bygg. Risikoen for at informasjon skulle komme på avveie i skyen er liten, nærmest akademisk, mener Jakobsen. Hva med hacking? Det er atskillig mer åpent for hacking i egen organisasjon. Google har flere sperrer. inngått en avtale kalt Safe Fagbladet 8/2012 > 31 Det er kjempemgeølydiantgeNraormvikatkpoomsmtbuonkeseenr efrørfustlli. nettskyen, sier arkivkonsulent Anne Pettersen. Hun er en av de 1500 ansatte i Narvik kommune som har tilgang til e-posten sin over internett uten at den lagres på egen pc. Journalføring av e-poster i sak- og arkivsystemet gjøres med et Det skal ikke sendes noe sensitivt på e-post. Det var også en regel før, men vi er enda mer nøye nå, understreker han. Det gamle Lotus-systemet fra IBM var utdatert, og vi hadde problemer med å skaffe nok kompetanse til å drifte og fornye det. Vi var nødt til å gå nye veier og finne en ny e-postløsning for kommunen, sier Jakobsen. enkelt tastetrykk. Her er det viktig med overskrift i meldingen for å finne dem igjen. Og det er viktig å rydde så du ikke mister oversikten, sier Anne Pettersen. Faksimiler fra Fagbladet NETTSKYEN HDvuakearnnliektetsgkjeyrenne?lære deg nyordet: Nettskyen. Eellslenr cflorudaltcofrmapduatitnagprpoåsesnsgeerilnskg. oDgetdeartablaegtergingtil programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett. SItp-avrdeerliuntggeinftøenrsket å minske økonomisk risiko kveodmåpesltiapnpse.å investere i tunge it-systemer og tung Vi ville forenkle it-administrasjonen og de ressursene vi bruker på e-post. Før måtte vi administrere spam-post, som tok mye tid. Nå slipper vi det, sier Jakobsen. " Cloud Computing = tjenester via internett. " Tjenester og programvare kjøres over nettet, og lagres på eksterne servere. En stor del av dette er programvare som er tilgjengelig på nett, uten at du behøver å ha det installert lokalt på pc-en (Saas, Software as a Service). Per Jakobsen, enhetsleder for it drift og utvikling, er mannen som tar Narvik kommune ut i nettskyen. Kommunen tar farvel med Lotus Notes som har vært de ansattes e-postsystem i ti år, og går over til skytjenesten Gmail. Vårt primære behov var å fornye kommunens e-post. Vi har valgt Google fordi de har et konsept Kommunen betaler 40 euro i årlig lisens for hver bruker. I forhold til det tidligere Lotus-systemet sparer kommunen om lag 100.000 kroner i året. Skulle vi investert i nye løsninger, ville det blitt langt dyrere, mener it-sjefen. De bygger sine egne dataservere, og programmerer sitt eget operativsystem. Det gjør dem mindre sårbar for hacking og virus. Det er også et > 32 > Fagbladet 8/2011 Fagbladet 8/2011 > 33 28 > Fagbladet 10/2012 Illustrerende: colourbox.com Colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON