¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPresenterer helsesekretæren ¸ˇPå Saga kino i Oslo var det fullsatt sal da en rekke fagarbeidere i helse- og oppvekstfag presenterte yrkene sine for over 500 Vg1-elever.  Vi arrangerer denne karrieredagen for andre året på rad, forteller Grete Wisløff, leder for ressursskolen Ulsrud, som har gått sammen med karriere-enhetene i Oslo om å planlegge dagen. Alle elevene i Vg1 på helse- og oppvekstfaget deltar.  Hensikten er å hjelpe dem å ta det rette valget når de skal spesialisere seg til neste år. Unge snakker til unge Arrangørene vektlegger at foredragsholderne skal være nyutdannede.  Unge snakker ofte bedre til andre unge, og elevene syns arrangementet er nyttig, forklarer Wisløff. Helsesekretær er ett av de mulige valgene, og Anam S. Rana forteller om yrket sitt.  Det er en trivelig jobb, som har et rekrutteringsproblem. Arbeidsoppgavene er veldig varierte. I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra å ta prøver og analysere dem, til å vurdere mulige akuttsituasjoner per telefon. I tillegg kommer, som yrkestittelen antyder, mange rene kontoroppgaver, sier Rana. Må like mennesker Utdanningen vektlegger sykdomslære så vel som praktiske ferdigheter, og samarbeidet med legen er tett. Rana trives med det hektiske tempoet, og med all pasientkontakten.  I dette yrket må du like å arbeide med mennesker. Ofte kan helsesekretæren ha en viktig omsorgsoppgave i tillegg til det praktisk medisinske. Hvis jeg merker at pasientene har behov for å snakke, eller er redde, tar jeg meg ofte ekstra tid til dem. Det er fint å vite at yrket mitt kan bidra til at andre kan få en bedre hverdag, forteller Rana. Tekst og foto: MARIANNE MACDONALD VARIERT:  I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra å ta prøver og analysere dem, til å vurdere mulige akuttsituasjoner per telefon, forteller helsesekretær Anam S. Rana. ¸ˇHensikten er å hjelpe dem med å ta det rette valget.ª Grete Wisløff ¸ˇEn av fem kritisk til dokumenthåndtering ¸ˇNei takk til regionarkiver Riksarkivaren vil ikke anbefale å samle statlige, kommunale og fylkeskommunale arkiver under ett tak. Dette har han spilt inn til stortingsmeldingen om arkiv, som er rett rundt hjørnet. En gruppe nedsatt av Riksarkivet anbefalte i 2005 Nysæter-utvalget, å etablere såkalte regionarkiv, der alt arkivmateriale fra staten, fylkeskommunene og kommunene samles under ett tak. Riksarkivar Ivar Fonnes klargjør nå at Riksarkivet ikke støtter denne anbefalingen.  Riksarkivet avviser regionarkivmodellen. Vi anbefaler i stedet arkivsentermodellen, sier Fonnes til Kommunal Rapport. ¸ˇHver femte nordmann føler at sensitive opplysninger blir for dårlig ivaretatt på deres arbeidsplass. Slurv kan både skade bedriften og føre til identitetstyverier. En landsdekkende undersøkelse i regi av Norsk Gjenvinning avslører at hver femte arbeidstaker eller student føler at sensitive opplysninger blir for dårlig ivaretatt ved deres arbeidsplass eller studiested, ifølge HMS-magasinet. Identitetstyverier Norsk Gjenvinning Sikkerhet håndterer blant annet sensitive dokumenter til sikker makulering. Daglig leder Stig Andersen forklarer at konsekvensene av slapp håndtering kan være at bedriftshemmeligheter og personopplysninger kommer i feil hender. nærliggende faren for folk flest. Ikke minst kan du få problemer dersom opplysninger om helsetilstanden din kommer på avveie, sier han. Sensitivt Alle bedrifter har sensitiv informasjon de bør tenke over hvordan de håndterer. klar over hvor strenge føringer det ligger i lovverket, og mange syns det er vanskelig å følge opp, sier han. Sjekk dine personopp- lysninger Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, anbefaler å spørre om opplysningene blir utlevert til andre, og i så fall til hvilke formål.  Alle har rett til å få innsyn i hvilke typer personopplysninger som behandles i hvilken som helst virksomhet. Du kan spørre om du selv er registrert, og i så fall hva som er registrert på deg. Feil opplysninger skal rettes eller slettes, og overskuddsinformasjon skal slettes, forklarer han til HMS-magasinet.  Identitetstyveri er den mest  Det er nok mange som ikke er Vev Fagbladet 10/2012 > 29 Colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON