¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHva er nok penger å leve av hvis du skylder penger og inngår en gjeldsordningsavtale med kommunen? Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Et økonomisk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er ikke lett å svare på, for her finnes det ingen klare svar. En lokal namsmann vil si at du skal klare deg for 8572 kroner i måneden. Men skylder du restskatt, mener skattefogden at 7576 kroner er nok. Har det først gått så galt at kreditorene er mange, er ofte ikke NRK-lisensen heller betalt. Da må du forholde deg til Statens Innkrevingssentral, som har an- svar for bøter, studielån og lisens. De mener at nok penger er 7614 kroner. Skylder du barnebidrag, mener Nav Innkreving at 6860 er nok å leve av. Mens gjeldsordningsnormen sier at nok penger er 10.715 kroner. Hvor mye er nok?  Hva er egentlig nok penger til livsopphold, spør Jan Faksnes, rådgiver hos Nav i Vågsøy kommune, og fortsetter.  Jeg mener i alle fall at det ikke finnes noen gode argumenter for at vi skal ha flere normer. Faksnes sier gjeldsbyrden i Norge er svært høy, og at gjelda kan trekkes parallelt. Mens Mange har gjeld  Mange vet ikke fra lønning til lønning hva de sitter igjen med. Jeg tror bestemt at en skjult del av sykemeldingene skyldes økonomiske problemer. Jeg syns jeg ser det mer og mer, men jeg har ingen statistikk på det, sier Faksnes. Ifølge ham er det helt vanlige lønnsmottakere som sliter.  Folk venter lenge før de kommer til Nav. De tør ikke, vil ikke, men til slutt er det mange som ikke klarer å gå på jobb. Da kommer de til meg. Og det er ikke en enkelt person som trenger hjelp, det er mange. Faksnes mener det aldri har vært så høy inkassogjeld som nå.  En ting er veldig viktig å huske på hvis du kommer i en gjeldssituasjon: Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan få kontroll over økonomien gjennom en gjeldsordning. En vei ut ¸ˇ¸ˇKOMPLISERT GJELD: Rådgiver Jan Faksnes hos Nav i Vågsøy kommune har laget en database. han venter på at etatene som utarbeider de ulike gjeldsnormene skal samhandle, har han laget en database for lettere å finne hvilken gjeldsordning den enkelte må forholde seg til.  I tillegg til at det er forskjellig satser til livsopphold ut fra hvem man skylder penger, avgjør også dekningsloven hvem som har førsterett på pengene dine. Faksnes sier at det er vanskeligere å få hjelp hos finansinstitusjonene nå enn tidligere hvis man har kommet opp i et økonomisk uføre.  Jeg mener at finansinstitusjonene ikke tar sitt samfunnsansvar alvorlig når de ikke yter god nok bistand til personer og familier med økonomiske problemer. Dette skyves nesten helt og holdent over til det offentlige. Nav ser at dette er et problem, og har opprettet en gjelds- 30 > Fagbladet 10/2012 800GJELD Økonomirådstelefonen i Nav. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. 800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G J E L D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. fbaargang2012 fbseksjonKON