¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTi råd og tips ved betalingsvansker " Ikke nøl med å kontakte bankforbindelsen for bistand. " Kom raskt i dialog med kreditor. " Sett opp budsjett over faste og variable inntekter og utgifter. " Selg unna  kan det tenkes at det er ting du egentlig ikke trenger? " Kjøp på salg. " Muligheter for utleie? " Ekstra jobb? " Ikke ha mange kredittkort. Det holder med ett! " Samling av små lån, avdragsfrihet og lengre løpetid på lånet. " Sjekk skattetrekket. Det kan være satt for høyt. " Dersom du bruker nettbank, kan du finne ferdige skjemaer som du kan bruke for å lage en oversikt over utgifter og inntekter. Kilde: nav.no ¸ˇ¸ˇTips og råd sunnere økonomi " åpne posten. " Ta kontakt med kreditorene. " Kontakt inkassobyrået og be om at kravet deles opp i flere månedlige rater. " Sjekk om kravet er riktig. " Lag oversikt over inntekter og utgifter. " Søk hjelp i tide. Dersom du får økonomiske problemer, kan du får hjelp av kommunen som tilbyr gratis økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Ta kontakt med kommunens servicekontor, Nav-kontor eller finn informasjon på kommunens hjemmesider. ¸ˇ¸ˇHva er gjeldsordning? En ordning som gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få orden på egen økonomi ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelda i løpet av en angitt periode. Hvis skyldneren er varig ute av stand til å betjene gjelda si, kan han eller hun søke om gjeldsordning. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige, og gjeldsforhandling og gjeldsordning er gratis. Kilde: Politi.no telefon (800GJELD) som alle kan benytte, i tillegg til at rådgivere i Nav kan kontaktes.  Min jobb som rådgiver i Nav er mangedelt. Jeg kan hjelpe folk med å lage et budsjett, se hva de har av inntekter og utgifter, hva de har til disposisjon per måned, og hva som er igjen til å betale ned gjeld med, sier han. Rådgiveren lager oversikt over kreditorene, og hvordan gjelda skal betales. Deretter inngås det avtaler om nedbetaling/gjeldsordning. Trenger alle hendene Samtidig som nordmenns forbruk er rekordhøyt, har det aldri før vært så mange som får betalingsanmerkninger. Nav-rådgiveren mener at folk låner over evne. Jo rikere nordmenn blir, dess større boliger og flere luksusgjenstander vil de ha. Ferske tall fra Kreditorforeningen viser at over 223.000 nordmenn er på den økonomiske svartelista. Når de ikke får lån og kreditt, får de begrensede muligheter til å etablere seg. Dessuten kan arbeidsgivere søke kredittanmerkninger ved ansettelser. Har man betalingsanmerkninger, kan det begrense mulighetene for drømmejobben.  Det er ikke meningen at folk skal få gå fritt uten å gjøre opp for seg. Men vi snakker om alle mulige slags arbeidsfolk som år ut og år inn har bekymringer, sier Faksnes, som mener at alle må få hjelp til å komme seg ut av en gjeldssituasjon slik at de kan jobbe.  Snart kommer eldrebølgen. Vi trenger alle i jobb, også dem som sliter. ¸ˇFagbladet 10/2012 > 31 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKON