¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDisse tre har dette felles: De er kommuneansatte. De bruker mesteparten av dagen på jobb i hver sin kommune. Men de tar også master i kommunefag på Høgskolen i Hedmark på Rena. MESTERE ¸ˇTekst: WENCHE SCHJØNBERG Foto: WERNER JUVIK i kommunefag Til hverdags utfører de svært forskjellige jobber. Inger-Lise Gjesdal (28) er kontroller i Hurum kommune i Buskerud, Dubravko Bikic (37) er arkivleder i Porsgrunn kommune i Telemark, og Anita Borrmann Skoglund (38) er markedsfører/kulturkonsulent i Ullensaker kommune i Akershus. Men da vi møtte dem på Høgskolen på Rena, var de alle studenter.  Vi er her et par dager av gangen. Vi er på samling hele dagen, spiser sammen, bor på samme hotell, og kveldene brukes stort sett til prat om fag og sak, sier Dubravko Bikic, trebarnsfar fra Porsgrunn og aktiv i Fagforbundet. Stortrives  Vi stortrives sammen. Og det er klart vi skaper oss et nett- verk her på skolen som vi har stor nytte av på jobben, sier Anita Borrmann Skoglund, tobarnsmor og også aktiv i Fagforbundet. Snart har hun også master i offentlig styring og ledelse. Alle tre har søkt seg til utdanningen fordi de vil spesialisere seg i offentlig sektor og få mer kunnskap om kommuneforvaltning. Det får de gjennom studiet erfaringsbasert master i offentlig styring og ledelse (MPA).  Studiet strekker seg over tre år. Vi tar det på deltid, ved siden av jobben, sier Inger-Lise Gjesdal, som er utdannet siviløkonom. Et lite kultursjokk Også Anitas utdanning er rettet mot privat sektor. Hun er utdannet markedsfører ved Norges markedsfører- skole.  Da jeg begynte i offentlig sektor, opplevde jeg et stort behov for mer kunnskap om egen forvaltning, sier hun. Et behov også IngerLise kjente på. I det offentlige er mye forskjellig fra det private.  Selv om det er krevende å ta utdanning ved siden av jobb, så kjennes det som en styrke å kunne lære seg mer. Vi får både i pose og sekk, og kan prøve ut teorier vi lærer på skolen på egen arbeidsplass, mener Inger-Lise. Imidlertid er det stor forskjell på hvordan arbeidsgiver møter ønsket om mer utdanning. Uliketilbakemeldinger Mens Inger-Lise sier at Hurum kommune har vært positivt innstilt til og i stor grad tilrettelegger for at det NYTTIG OG MORO: Inger-Lise Gjesdal, Dubravko Bikic og Anita Borrmann Skoglund har svært forskjellige jobber til hverdags. Likevel har de stor nytte av å snakke med hverandre under samlingene på Rena. Moro har de det også. ¸ˇ32 > Fagbladet 10/2012 BLIR fbaargang2012 fbseksjonKON