¸ˇMaster i offentlig ledelse og styring " Master i offentlig ledelse og styring, eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer, og stimulerer til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. " Du kan enten velge å bli erfaringsbasert master med 90 studiepoeng eller dybdebasert master med 120 studiepoeng. " Dybdebasert master kvalifiserer for doktorgradsstudium i relevant fagområde. " For å bli tatt opp, må du ha bachelor, men det går også an å søke opptak på grunnlag av realkompetanse. " Det forutsettes at du er i jobb under studiet. " Beregn fra tre til fire år på studiet, som er sam- lingsbasert og på deltid. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPLENUM: De tar master i kommunefag. Foran fra venstre: Inger-Lise Gjesdal, Anita Borrmann Skoglund og Dubravko Bikic. Mye av studiet dreier seg om ledelse, men ikke alle som tar utdanningen på Rena blir nødvendigvis ledere av den grunn. Anita må ta permisjon uten lønn de dagene det er samlinger på Rena. Også når det er eksamen, blir hun trukket i lønn. Inger-Lise får fri med lønn på samlingene, men må betale hotellet, studieavgiften og bøkene selv. Dubravko får fri med lønn fra sin arbeidsgiver når det er samlinger. Han får dessuten dekket rundt halvparten av utgiftene til studiet (bøker, hotell, reise og studieavgift) av Fagforbundet.  Det syns jeg er en veldig god ordning. Det gjør det lettere å ta utdanning, mener han. Han er aktiv i Fagforbundets avdeling i Telemark, og brenner for utdanning og samlinger som gir medlemmene mer kunnskap. Alle aldersgrupper  Masterstudentene på Rena er i alle aldersgrupper, men flesteparten er litt over 40, sier de tre deltidsstudentene. De har rundt 20 samlinger i løpet av studietida, hver av dem på rundt 2,5 dager. Innimellom samlingene er det oppgaver som må leveres, og til slutt skal masteren forsvares. Og da er de tre endelig mestere i kommunefag. Samarbeider med Fagforbundet Utdanningen på Rena er et samarbeid med Fagforbundet. Forbundet har blant annet tatt initiativ til en ekstra fordypingsdel i økonomi.  Fagforbundet opplevde at medlemmene hadde behov for mer spesialisering i økonomi i jobbene sine, sier førstelektor ved utdanningen, Yngve Haugstveit. Studiet er forholdsvis nytt, og ble åpnet i 2000. Fra og med 2007 er det årlige opptak.  Dette er en svensk-norsk utdanning, og vi samarbeider med Universitetet i Karlstad, sier Haugstveit. Derfor legges alltid minst en samling til Karlstad. Studentene er også på en samling i Brussel i løpet av studietida. Studentene må gjennom fag som statsvitenskap, organisasjon/ledelse og økonomi/forvaltningsøkonomi. Studentene kurses også for å bli bedre i norsk. Ikke minst er det viktig hvordan byråkrater formulerer seg, mener fagmiljøet på Rena.  Vi rekrutterer i stor grad ledere til offentlig sektor. Jeg har selv vært referanse for tidligere studenter, og fått tilbakemelding om at det er svært gode ledere vi har gitt tilbake til forvaltningen, sier Haugstveit. ¸ˇ34 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON