¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTRENGER KUNNSKAP:  Det trengs mer kunnskap blant både politikere og fagorganiserte om sammenhengen mellom økt privatisering og svekket innflytelse for folkevalgte, sier Fanny Voldnes i Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet. Markedsretting ¸ˇsvekker demokratiet  Folkevalgte må ta makta tilbake og ikke la seg styre av markedskreftene, oppfordrer Fagforbundets leder, Jan Davidsen DTekst og foto: MONICA SCHANCHE e siste årene har det skjedd store endringer i offentlig forvaltning, med reformer som har ført til at kommuner og stat styres mer og mer etter de samme prinsippene som privat næringsliv. For å belyse dette temaet, ar- rangerte Fagforbundet nylig konferansen Hvem bestemmer? Har folkevalgte styring med offentlig sektor?ª  I Fagforbundet er vi bekymret over de politiske konsekvensene, som strekker seg langt ut over konsekvensene for de ansatte. Vi er bekymret for at folkestyret svekkes, sa Davidsen da han åpnet konferansen.  Ikke gjør som New Zealand Professor Susan Newberry har studert utviklingen i New Zealand, der nærmest hele staten styres som en bedrift.  Innføring av forretningsbaserte regnskapssystemer i offentlig sektor er regelrett antidemokratisk. Systemene er altfor inn- fløkte, og gir til dels fordekt informasjon. Dermed blir politikerne fratatt mulighet for innsyn og kontroll, advarer Susan Newberry. Som eksempel trekker hun fram hva som skjedde da et statlig selskap i 2003, via et datterselskap, solgte et elektrisk linjenett som store deler av landets befolkning var avhengig av. Uten at politikerne oppdaget hva som foregikk. Professor Newberry påviste salget og triksing med millionbeløp i en artikkel som skapte stort oppstyr. Men da var det for sent. Ifølge kontrakten kunne politikerne først kjøpe linjenettet tilbake i 2030.  Lær av våre feil. Krev å få regnskaper som er begripelige og sikrer de folkevalgtes 58 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON