¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Over hele landet arrangerte brannstasjoner åpen dag i sep- tember. Målet var å spre kunnskap om brannforebygging og redningstjenester. 8 TEMA: Streiket for likebehandling 14 Ambulansearbeiderens mareritt 16 Leger til leie? 20 PORTRETTET: Prableen Kaur 27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Slummens ansikter 46 Oljens pris i Nigeria 58 Markedsretting svekker demokratiet FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Dårlig vedlikehold er dyrt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Med rett til å drepe 64 EN AV OSS: Kollektiv trygghet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Bare 19 år gammel har Prableen opplevd kamper og nederlag som kunne tatt fra henne det meste. Hun framstår som svært seriøs, men kan også være en helt vanlig, fjasete tenåring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSikh, sterk og sårbar Full innsats mot brann 30 Kuppet markedsføringa Ola Floberg og Geirr Cranner i Sporvognsklubben startet infokampanje for NSB. Du kan nemlig kjøpe trikk-, buss- og banebilletter gjennom NSBs app for smarttelefoner, men det vil ikke Ruter promotere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStreiket for likebehandling 22. august gikk Fagforbundets hjelpepleiere på kommersielle sykehjem til streik. De krevde like lønns- og pensjonsbetingelser som kolleger i kommunale sykehjem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 Fagforbundets representanter i Omsorgsbygg i Oslo kommune håper den nye godkjenningsavtalen er sterk nok lut til å få gjort skikkelig rent i renholdsbransjen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇGodkjenningsavtale for renhold ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ambulansearbeider Jørgen Løvaas sto tiltalt for brudd på veitrafikkloven etter en ulykke som endte med at pasienten om bord døde. Nesten ett år senere er han tilbake på jobb, men preges fortsatt av hendelsen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrikjent, men preget ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Vedlikeholdsetterslepet i offentlig bygningsmasse er en omfattende og komplisert samfunnsutfordring, skriver fokusforfatterne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDårlig vedlikehold ¸ˇ2 > Fagbladet 10/2012 Foto: Ola Tømmerås ISSN 0809-9278 Foto: Erik M. Sundt Foto: Anne Marit Nygaard Foto: Nina Berggren Monsen fbaargang2012 fbseksjonSAM