¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg har et sterkt ønske om at SST blir enda tydeligere på yrkesutvikling.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Begynner med barna Et besøk på brannstasjonen er langt mer enn fryd og spenning. Det er livsviktig forebyggende arbeid. 22. september var brannstasjoner åpne for publikum over hele landet. Side 28 ˇ€.‹ Den ukjente appen I sommer ble NSB-appen for smarttelefoner utvidet til å gjelde trikk, buss og bane i Oslo. Men det er det få som vet. Ruter er tause om appen i påvente av at de skal lansere sin egen. Det provoserer Sporvognsklubben, som jobber for å få kontantfrie vogner. Side 30 ˇ€.‹ Dårlig inneklima gir sykefravær FOKUS: Dårlig inneklima fører blant annet til luftveislidelser, som er den hyppigste årsaken til korttidsfravær og den nest viktigste årsaken til sykefravær generelt, skriver Marit Wahlstedt og Jarle Kristoffersen. Side 36 Store forventninger til ny avtale Jens Martinsen, hovedstillitsvalgt i Fagforbundet, er redd godkjenningsavtalen svekkes av virksomheter som ikke lever opp til det de lover på papiret. Det viktigste med denne avtalen er hvordan den blir fulgt opp av Arbeidstilsynet, mener han. Side 32 Fagbladet 10/2012 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2012 fbseksjonSAM