¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇBrøt EUs anbudsregler Overvåkingsorganet ESA mener at Aust-Agder fylkeskommune har brutt EØS-avtalens bestemmelser ved utdeling av rutebilkontrakter. I 2007 og 2008 ga fylkeskommunen sju selskaper kontrakter. Disse gjelder til utgangen av 2012, med opsjon på fire nye år. Allerede i 2010 benyttet fylkeskommunen seg av opsjonsretten og ga samtlige kontrakter i fire nye år. Forlengelsen av kontraktene skjedde uten utlysning, og det er ifølge ESA i strid med reglene i EØS. NM Ti leddbusser parkert Nesten hele leddbuss-parken, 10 av 13 busser, i Trondheim måtte parkeres. Leddet mellom bussdelene, den såkalte belgen, ble skadet av stadig å dumpe ned i trikkeskinner på rute fem. Ruta er den mest trafikkerte i Trondheim, med avganger hvert tiende minutt. Operatøren AtB vurderer nå å legge om ruta midlertidig for å unngå flere skader. Tiltak for å gjøre veien framkommelig for leddbusser vil koste ca. ni millioner kroner ifølge beregninger som Byplankontoret har gjort. OT Hemmelig timepris for ingeniører Ski kommune skal utbedre vann- og avløpsnettet for 450 millioner kroner de neste årene. Men lenge så det ut til at prosjektene måtte settes på vent fordi kommunen ikke har ingeniører nok til å gjennomføre dem. Nå har kommunen inngått leiekontrakt med Sweco Norge AS om ingeniører på timebasis de neste fire åra. Hva dette koster, får ingen vite.  Det er en forretningshemmelighet, sier seksjonsleder i planavdelingen, Jan Ove Karlsen, til Østlandets Blad. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 10/2012 ¸ˇLITEN OG STOR: Ludvig Bernhoff-Jamt (4) har staket ut karrierevalget. Han skal bli brannmann. Her med hovedtillitsvalgt Tore Fredriksen og leder av seksjon forebyggende arbeid, Hanne Berland, ved brannstasjonen i Moss. Med barna på laget mot brannfeller brannvernuka. Uka avsluttes med mer enn to tusen besøkende.  Før var det mer sporadisk og tilfeldig opplegg. I dag har vi satt besøkene i system, med pedagogiske kunnskapsløyper, informasjon om brannfare og hva man skal gjøre i tilfelle brann, forteller Berland. Resultater Brannstasjoner over hele landet deltar i brannvernuka i regi av Norsk Brannvernforening. Resultatene synes allerede på brannstatistikken: I 2008 omkom 83 mennesker i husbranner. Siden har tallet gått jevnt nedover, til 46 ofre for branner i fjor. I år er tallet 25 ved utgangen av september. Det er det laveste som noensinne er registrert. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Bamser ble reddet, flammer slukket, og store biler testet. Men først og fremst ble kunnskap om brann og redning formidlet. Brannvernuka i september ble avsluttet med åpen dag på brannstasjoner over hele landet. Så godt som alt disponibelt mannskap stilte opp til demonstrasjoner, pølser, vafler og kunnskapsspredning.  Dette hjelper Stemningen er høy og pølsene gratis på brannstasjonen i Moss. Etter lydene å dømme fryder biler, sirener og demonstrasjoner like mye som en fornøyelsespark. Likevel er ikke det viktigst i dag.  Dette er livreddende arbeid, sier Hanne Berland, leder av seksjon for forebyggende arbeid. I Moss har stasjonen hatt besøk av 850 barnehagebarn i ukene før FEIE: Feieren gjør et viktig forebyggende arbeid. ¸ˇ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM