¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSolgte skrot for velferdskassa ¸ˇ¸ˇ¸ˇREDDET: Emilie og Odin Nes hjalp brannkonstabel Jøran Sørensen med å redde bamse ut av det brennende huset. ¸ˇLIVREDDENDE: Lars Even Pedersen viser utstyret i ambulansen. ¸ˇ¸ˇGjør dette hjemme " Samle hele familien til planlegging. Diskuter hva dere vil gjøre i tilfelle brann. " Bli enige om hvilke voksne som har ansvar for hvilke unger ved en brann. " Planlegg alternative rømningsveier dersom dørene er sperret. " Avtal møteplass utenfor hjemmet. Da vet dere umiddelbart om noen mangler. " Hold brannøvelser. I årevis sorterte VA-ansatte i Oslo skrot på fritiden. Pengene gikk til fester og sosiale formål. Nå blir det full oppvask. Vann- og avløpsarbeidernes skrotdugnad ble førstesideoppslag i VG i september. Anslagsvis er det solgt skrot ureglementert for 100.000 kroner i året de siste åra. Verdien steg i været med økende metallpris. Samferdselsbyråd Ola Elvestuen uttalte at dette er fellesskapets penger som ansatte har stjålet. Utbredt praksis  Vi legger oss helt flate. Det var en utbredt praksis, så vanlig at det strengt tatt ikke ble stilt spørsmål om den, sier hovedtillitsvalgt ved Oslo vann og avløp, Thomas Eliassen. Han har hatt noen svært stormfulle dager etter de korrupsjonslignende anklagene over hele førstesida i landets største avis. Eliassen beklager, men vil gjerne understreke:  Dette ble gjort av noen ildsjeler på dugnad i fritida. Det er ikke gjort til egen vinning for noen. Det har gått til velferdskassa, til sosiale sammenkomster, blomster og liknende. Unyansert En liten del av skrotet fra vann- og avløpsarbeidene i byen, slik som kobberrør og kumlokk, ble sortert på fritiden og solgt.  Dette er vanlig praksis når private operatører utfører jobber, men vi innser at det er helt klart i strid med instruksene for det offentlige, sier Eliassen. Han synes både medier og politikerne har vært unyansert.  Det er drøyt å kalle det tjuveri av kommunens penger. Hadde det dugnadssorterte skrotet blitt levert usortert ville det utgjort en kostnad  ikke inntekt, for kommunen, påpeker han. Avventer reaksjoner Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & Co er engasjert til å granske ¸ˇ¸ˇHovedtillitsvalgt i Oslo vann og avløp, Thomas Eliassen. FåR GJENNOMGå: Det stormer i Oslo vann og avløp, de ansatte får gjennomgå for en gammel praksis med å sortere og selge skrot til inntekt for velferdskassa. skrotsalget, og kommer med sin rapport i oktober. Byråd Elvestuen opplyser til VG at reaksjoner overfor ansatte skal vurderes når rapporten foreligger. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ700 vil bli t-banefører T Hele 700 søknader kom inn da Ruter i høst utlyste 16 stillinger som fører av t-bane. Den usedvanlig gode responsen kom etter ekstra innsats før utlysningen. Ruter tok i bruk både sosiale medier og sanntidstavlene på stasjonene da de utlyste de 16 stillingene. Av søkerne er det allerede luket ut mange som ikke er kvalifisert. For å kjøre t-bane må du være 21 år og beherske norsk både skriftlig og muntlig. De som får ansettelse, blir sendt på et 11 ukers kurs og må gjennom flere eksamener før de kan begynne å kjøre. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonSAM