¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLei av å vente på Ruter ¸ˇTrikkeførerne i Oslo er lei av å vente på Ruter. Nå markedsfører de selv NSBs app der reisende kan kjøpe trikk-, bane- og bussbillett på mobilen. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Isommer utvidet NSB appen til også å gjelde for reiser på trikk, buss og bane i Oslo. Men det har svært få fått med seg. Det er bare så vidt nevnt på Ruters nettsider, og aldri annonsert eller markeds- ført. Ruter kommer med sin egen app ved årsskiftet. Uten strategi Dette provoserer hovedvernombud Geirr Cranner og leder av Sporvognklubben, Ola Floberg. I årevis har de jobbet for å få billettsalget vekk fra føreren. En forutsetning for å få det til, er alternativer for reisende uten periodebillett.  Ikke har de strategi for å få fjernet kontantene, smsbilletter er på stadig utredning og ikke har de egen app for smarttelefoner. Når så appen til NSB utvides til å gjelde kollektivtrafikk i Oslo, så holder de kjeft om det. Det provoserer, sier de to. Positivt mottatt Provoseringen førte til handling. I september sendte Sporvognklubben et sett med kort som markedsfører NSBs app til samtlige vognførere. Når reisende kjøper billett på trikken, får de nå NSBs infolapp av trikkeføreren  i fagforeningens regi.  Vi har utelukkende fått positiv respons. Med appen slipper de reisende irritasjonen over mangel på automater eller ekstragebyret på 20 kroner ved å kjøpe om bord, sier de. For reisende er mangel på alternativer irriterende; for førerne er det et spørsmål om sikkerhet og arbeidsmiljø. Kravet om kontantfri kollektivtransport ble styrket etter ransbølgen for to år siden.  Vi forlanger å få billettsalget helt vekk fra føreren. Vi forlanger en avskjermet førerplass. Det har med trygghet og arbeidsmiljø å gjøre, men er også et spørsmål om trafikksikkerhet. Det fins ingen andre byer i Europa som har åpne førerhus og billettsalg på trikkene. Det har ingenting der å gjøre, fastslår Floberg.  Penger er ransfare Ruter viser til at nye betalingsmåter har redusert kontantsalget med 29 prosent på bussene og 21 prosent på trikkene. Marit Sauge, leder av bussklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening, ser ikke at det endrer noe som helst.  Så lenge det fins penger i bussen, så er det en risiko. Noen raner for en femtilapp, påpeker hun. For to år siden fikk Unibuss en rekke pålegg av Arbeidstilsynet: Oppbevaring av kontanter i pauser og utenom arbeidstid skulle opphøre. Alle busser skulle ustyres med alarmsystem. Det skulle opprettes mulighet NOK VAR NOK: Hovedverneombud Geirr Cranner og leder av Sporvognsklubben Ola Floberg sørget for at trikkeførerne kan dele ut kortene som reklamerer for NSBs app på trikken. ¸ˇ Satser på egen app  Vi satser for fullt på å promotere vår egen app. Den kommer før jul, lover Ruters informasjonssjef Gry Isberg. Isberg opplyser at denne vil bli markedsført gjennom flere ulike tiltak. Hva gjelder at fagforeningen markedsfører NSB-appen, der reisende allerede kan kjøpe billett innenfor Ruters område, sier Isberg:  Generelt ønsker vi at Ruters markedsavdeling er involvert i markedsføring overfor våre kunder, slik at vi sikrer en helhetlig og god markedskommunikasjon. 30 > Fagbladet 10/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM