¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfor umiddelbar kommunikasjon med trafikkleder. Arbeidstilsynet påla vektertjeneste på alle nattbusser og andre avganger med høy risiko.  Noen av påleggene er det nok ikke realistisk å innfri, slik som vektere på alle nattbusser. Det eneste som nytter er å avvikle salg av billetter med kontanter, sier Sauge.  Gjennomfører flere tiltak  Ruter følger oppsummeringen fra departementets rapport om pengehåndtering i kollektivtransporten, og har iverksatt flere tiltak, kommenterer Ruters informasjonssjef Gry Isberg. Hun viser til at det er innført ensartet og mer oversiktlig billettmeny i hele Ruters område, at mer enn 90 prosent av alle reiser skjer med periodebillett på elektroniske reisekort, at salg av kupongkort er tatt vekk fra førerne, at det er innført ombordtillegg på 20 kroner og at NSB har app som nå også gjelder Ruter. ¸ˇBruker millioner på førersalget I Ruters budsjett for 2012 er det anslått at førersalg av billetter vil innbringe knappe 800.000 kroner. Mens utgiftene ved å tilby billetter i vogna er anslått til flere millioner kroner.  Ruter har selv regnet ut at det koster mellom fire og seks millioner kroner å selge billetter fra førerplass. Det var den gang kontantsalget var høyere, men oppgavene forbundet med salget blir ikke spesielt færre selv om salget reduseres. Samtlige førere bruker fem minutter hver dag på å registrere oppgjøret. Datasystemer skal driftes. Oppgjørene skal gjennomgås og kontrolleres. Sikkerhetsvakter skal hente pengene, forklarer Ola Floberg i Sporvognklubben.  å fjerne kontantsalget er rett og slett et HMS-tiltak som Sporveien kan spare penger på. Fagbladet 10/2012 > 31 Halverte kontantbruken Trondheim innførte mobillett, billett kjøpt via app, i vinter. Fra januar til september ble kontantbruk på bussene i byen halvert. 4. september solgte operatøren AtB mobillett nummer en million. Selskapet opplyser at de ønsker å redusere kontantmengden for å bedre sjåførenes sikkerhet og fordi det går raskere når passasjerer kjøper billett før de går om bord. fbaargang2012 fbseksjonSAM