¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOpprydning i GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER s Forskriften om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen ble fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. s Godkjente virksomheter skal registreres i et offentlig tilgjengelig register, og arbeidstakerne skal få utstedt ID-kort. Ordningen trådde i kraft 1. september 2012. s For å bli godkjent, må virksomhetene dokumentere at de oppfyller viktige helse-, miljø- og sikkerhetskrav, krav om oppholdstillatelse, registrerings- og rapporteringsplikter til offentlige registre og kravene til lønns- og arbeidsvilkår i forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter. s Ordningen skal administreres av Arbeidstilsynet. s Godkjenningsordningen med ID-kort etableres som en del av det nye treparts bransjeprogrammet for renholdsbransjen. Kilde: Arbeidsdepartementet skitten bransje Etter 40 år i renholdsbransjen har Kari Løchsen sett så mange skitne triks at hun frykter godkjenningsavtalen ikke er sterk nok lut for å få ryddet opp i en av Norges mest grumsete bransjer. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT  Jeg har sett mange ordninger opp gjennom åra, uten å se forbedringer. Bransjen blir bare styggere og styggere, sier Løchsen, som er tillitsvalgt i Fagforbundet og renholdskonsulent i Oslo kommune Omsorgsbygg. Den nye godkjenningsavtalen innebærer at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Samtidig blir det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Godkjenningsavtalen gjør det ulovlig å benytte seg av renholdsfirmaer som ikke følger krav til helse, miljø og sikkerhet eller tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsloven.  Med tanke på hvordan de byråene som vi konkurrerer med i Oslo oppfører seg, og her er det snakk om byråer som er godkjent av Oslo kommune, er jeg skeptisk til at denne ordningen vil føre til bedring, sier Løchsen. Fra å jobbe som renholder på 70-tallet, jobber hun nå på tilbudssida i Oslo kommune og konkurrerer med private virksomheter for å få vaskeoppdrag i kommunen.  I fjor ble de selskapene som er godkjent som rammeavtaleleverandører i Oslo kommune kontrollert. Tretten fikk anmerkninger, altså alle de andre enn oss. Jeg regnet med at påpekningene ville føre til økonomiske konsekvenser for våre konkurrenter, men de har bare gått ytterligere ned i pris i sine tilbud det siste året, sier Løchsen, og legger til at samtlige selskaper fortsatt er godkjent.  Oppfølging nødvendig Løchsens kollega i Omsorgsbygg, Jens Martinsen, er enig med Løchsen om at godkjenningsordningen i seg selv ikke er nok.  Det viktigste med denne avtalen er hvordan den blir fulgt opp, sier Martinsen, som er teknisk forvalter og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet avdeling 149 i Omsorgsbygg Oslo KF.  Helsemiljø og sikker- hetsrutiner kan se kjempefine ut på papiret. Et renholdsfirma kan levere inn korrekt informasjon og bli godkjent, men unnlate å følge reglene i praksis, sier han. Han håper Arbeidstilsynet kjører en skikkelig kontrollrunde i forbindelse med lanseringen, og at dette også fører til medieoppmerksomhet rundt de mange problemene i bransjen.  For mange renholdere ligner lønnssystemet på ekstremt dårlig akkord. I stedet for timelønn > får de en viss sum penger for å vaske et visst ¸ˇ¸ˇ¸ˇBransjen blir bare styggere og styggere. Kari Løchsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 > Fagbladet 10/2012 ¸ˇViktig våpen i kampen mot svarte penger fbaargang2012 fbseksjonSAM