¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHVILEPUTE?: For at den nye godkjenningsavtalen skal bli noe mer enn fine ord på papiret, må den følges tett opp, mener tillitsvalgt og renholdskonsulent Kari Løchsen og teknisk forvalter og hovedstillitsvalgt Jens Martinsen. ¸ˇSkatt Øst har intensivert kampen mot svarte penger i renholdsbransjen. Der er forventningene store til at den nye godkjenningsavtalen vil forbedre etterlevelsen i bransjen.  Godkjenningsordningen er svært positiv for renholdsbransjen, som vi i Skatt Øst regner som en høyrisikobransje, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør for kontroll og rettsanvendelse i Skatt Øst.  I Norge er det relativt lett å starte nye virksomheter. Der det fins godkjenningsordninger og bevillingsordninger er det lettere å regulere virksomhetene, sier Nilsen. Han er fornøyd med at godkjenningsordningen for renholdsbransjen blir en nasjonal standard og ikke en kommunal bevillingsordning.  Jeg har store forventninger og håp om en renere bransje nå som godkjenningsavtalen trår i kraft, fortsetter Nilsen. Han legger til at jevnlige kontroller med virksomheter i renholdsbransjen blir like viktig som før.  Vi må teste at ordningen fungerer, fortsetter Nilsen, og innrømmer at han er spent på hvordan Arbeidstilsynet kommer til å jobbe med ordningen framover.  Hvordan kommer Arbeidstilsynet til å be- handle en søknad om godkjenning fra en som kommer med et nytt firma etter at det opprinnelige firmaet ikke ble godkjent? Jeg forventer at det får konsekvenser hvis virksomheter ikke følger reglene, sier han. I jobben med å jakte svarte penger kommer han bort i alt fra helsvarte virksomheter til at deler av selskapet drives hvitt og deler drives svart.  Det er ulike blandinger og alle slags konstellasjoner i denne bransjen. Vårt mål er en renere bransje for både kunder, arbeidere og oppdragsgivere. Godkjenningsavtaler er et godt middel for å få ting ryddig, sier Nilsen. Fagbladet 10/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonSAM