¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSkreddere i Asias største slumområde Dharavi i Mumbai, sover og jobber på skift. BBC har beregnet at all småindustrien i slumområdet har en årlig omsetning på ca. en billion dollar. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 10/2012 > 43 fbaargang2012 fbseksjonSAM