¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har 330.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKOLLEKTIV TRYGGHET Mette Svendsen (57) er vognfører, men foretrekker å kalle seg trikkefører. Hun er stolt av å være en del av miljøet i det som før var Oslo Sporveier. I tillegg til å ha oversikt over et komplisert trafikkbilde i travle bygater, skal hun også gi service til passasjerene. Det krever ansvarsfølelse, konsentrasjon og personlig smidighet. Mette er en av 514 vognførere som er organisert i Fagforbundet. Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM