¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 11 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇKultur for alle SIDE 8 12 " Vann EM i yrkesfag SIDE 14" Tar siste steget til fagbrev SIDE 30 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Erik M. Sundt > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2012 fbseksjonHEL